Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 januari 2014
NEPROM waardeert Utrechts kantoorplan
De provincie Utrecht kondigde vorige week aan het aantal nieuwbouwlocaties voor kantoren fors terug te dringen. Ontwikkelaars en beleggers hopen dat andere provincies zullen volgen.

De provincie Utrecht kondigde vorige week aan het aantal nieuwbouwlocaties voor kantoren fors terug te dringen. Ontwikkelaars en beleggers hopen dat andere provincies zullen volgen. Maar voorlopig moet in Utrecht het besluit nog officieel worden genomen. Vandaag vergadert Provinciale Staten over het voorstel van gedeputeerde Van Lunteren.

De provincie Utrecht wil dat de helft van het aantal geplande vierkante meters in de plannen van de diverse gemeenten, en met name in de stad Utrecht, wordt geschrapt. Daarnaast heeft zij voorstellen ontwikkeld om herbestemming en transformatie van leegstaande kantoorpanden te versnellen.

Ontwikkelaars zijn enthousiast. ‘Over het algemeen is er te veel plancapaciteit bij gemeenten. Heel goed om daar in te schrappen’, zegt Jan Fokkema, van de brancheorganisatie Neprom. Hij verwacht dat de Utrechtse aanpak niet nadelig is voor de bouw in het algemeen, wel kan het nadelig uitvallen voor sommige bouwers op specifieke locaties.

Kansrijke en kansarme locaties
Het provinciaal bestuur stelt voor kantoorlocaties ruimer te bestemmen en plannen te schrappen door gebruik te maken van inpassingsplannen. Als basis hiervoor neemt de provincie het rapport van het bureau Stec dat samen met de Utrechtse gemeenten inzichtelijk maakt waar nog kansrijke en waar de kansarme locaties zijn. De provincie nodigt gemeenten uit om dit beeld het komende jaar samen uit te werken in een provinciale structuurvisie kantoren.

Gedeputeerde Van Lunteren van Economische Zaken van de provincie zei tegenover het FD dat de provincie gemeenten desnoods zal dwingen om verlies te nemen op de grond waar kantoren staan gepland. Voor gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein dreigen daardoor verliezen van vele tientallen miljoenen. Pogingen om met gemeenten tot een afspraak te komen over het vrijwillig schrappen van locaties, zijn volgens hem op niets uitgelopen.

Dat het oplossen van de kantorenleegstand moeilijk is, blijkt uit het lot van het bijna twee jaar oude landelijke convenant ‘Aanpak leegstand kantoren’. Beleggers, bouwers en overheden zetten hun handtekening hieronder. Maar nog voor de inkt droog was brak er al weer onenigheid uit. Niemand wilde de rekening betalen. ‘Wat gemeenten en provincies nu doen, is wat wij als beleggers al lang hebben gedaan: verlies nemen’, zegt Jan Kamminga namens de particuliere vastgoedbeleggers verenigd in VastgoedBelang tegenover het FD. 

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving in diverse media.

zie ook
Dossier Kantorenmarkt
Dossier Verenieuwing en Transformatie

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/leeg-kantoor.jpg

Tags