Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/pavlov.jpg
Nieuws
13 oktober 2016
NEPROM waarschuwt Amsterdam voor Pavlov
Vorige week bepaalde de Amsterdamse gemeenteraad dat er minimaal 30% sociaal en 30% middeldure huur gebouwd moet worden op de Zuidas.
Vorige week bepaalde de Amsterdamse gemeenteraad dat er minimaal 30% sociaal en 30% middeldure huur gebouwd moet worden op de Zuidas.

In een brief aan de gemeenteraad waarschuwt de NEPROM voor dergelijke reacties op de oplopende druk op de woningmarkt, die de komende tijd in meer steden dreigt. De NEPROM bepleit dat er vol ingezet wordt op de verhoging van de plancapaciteit voor woningbouw in en nabij de stad, en dat er primair gebouwd wordt voor de doorstroming, waarbij toevoeging in het middeldure segment de voorkeur verdient. Juist daarmee wordt de betaalbaarheid en de ‘ongedeelde stad’ op termijn optimaal gewaarborgd.