Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/warmtenet.jpg, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/warmtenet.jpg
Nieuws
5 september 2017
NEPROM wil gelijk speelveld bij warmtenetten
De NEPROM pleit voor verbetering van de positie van de opdrachtgever. Het gaat dan om toegang tot het warmtenet (ook voor consumenten en bewonersverenigingen) en de reële aansluitkosten.
NEPROM-leden dragen bij aan duurzame en innovatieve oplossingen, ook bij levering van warmte en koude. De eindgebruiker ervaart voordelen, zoals meer comfort en een lager energieverbruik. Ook de kwaliteit van de leefomgeving profiteert van toekomstbestendige gebouwen. De opdrachtgever neemt hier een belangrijke rol in. Hij beslist bijvoorbeeld over de toepassing van de technieken.

De NEPROM pleit daarom voor verbetering van de positie van de opdrachtgever. Het gaat dan om toegang tot het net (ook voor consumenten en bewonersverenigingen) en reële aansluitkosten. Een gelijk speelveld is vereist, ook als het om de positie van nieuwe en bestaande netten versus bestaande en nieuwbouw gaat. Een evenwichtige verdeling van de projectkosten is een must.                   
       
Hiervoor pleiten wij in het kader van de warmtewet en lagere regelgeving. Lees voor meer informatie onze brief van 31 augustus aan het ministerie van Economische zaken hierover. Leden kunnen deze achtergrondinformatie betrekken in hun onderhandelingen, voor een evenwichtige positie.