Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Stikstofklein.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Stikstofklein.png
Nieuws
25 mei 2021
NEPROM wil voortgang in het stikstofdossier
We zijn niet gerust op de beperkte maatregelen die genomen zijn om de natuur te herstellen en economische activiteiten doorgang te laten vinden.

Omdat de conceptregeling stikstofreductie en natuurverbetering ter inspraak lag, heeft de NEPROM in haar reactie indringend doorgevraagd naar de voortgang in het stikstofdossier. We hebben zorgen over de beperkte maatregelen die genomen zijn om de natuur te herstellen en economische activiteiten doorgang te laten vinden. De juridische houdbaarheid van de in de wet stikstofreductie en natuurverbetering opgenomen vrijstelling voor de aanlegfase van de bouw hangt onder andere hiervan af.

De conceptregeling is een vervolg op de in het besluit stikstofreductie en natuurverbetering opgenomen reductieverplichting. Op grond van de regeling moeten bij de vergunningaanvraag stukken overgelegd worden die hiermee verband houden. De NEPROM heeft om een extra toelichting gevraagd. Om welke stukken gaat het? Hoe worden die beoordeeld?

Ondertussen constateren wij dat NEPROM-leden zich waar mogelijk inspannen voor een schoner bouwproces. De NEPROM is daarnaast in gesprek met diverse ministeries over de zogenoemde 'Routekaart Schoon en Emissieloos bouwen'. Ook daar kaarten we onze bevindingen aan.