Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 februari 2019
NEPROM-workshop tijdens WoONcongres
Op 4 april 2019 vindt het WoONcongres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. De NEPROM levert een bijdrage in de vorm van een workshop over regionale stabiliteitspacten.

Op 4 april 2019 vindt het WoONcongres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens dit congres worden de resultaten van het WoonOnderzoek en de Staat van de Volkshuisvesting gepresenteerd.

Tijdens het middagprogramma worden circa dertig workshops georganiseerd over recente onderzoeksresultaten, best-practices en interessante ontwikkelingen in het werkveld. Een belangrijk deel van de workshops gaat over de aanbodkant van de woningmarkt. De omgevingswet krijgt aandacht, het grondbeleid, aandachtsgroepen op de woningmarkt, gebiedsontwikkeling, en ook cycliciteit op de woningmarkt. De NEPROM levert een bijdrage aan het congres in de vorm van een workshop over regionale stabiliteitspacten:

Op weg naar regionale stabiliteitspacten op de woningmarkt

Deze workshop wordt geleid door Desirée Uitzetter (Voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD) m.m.v. Annius Hoornstra (Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Zaanstad) en Arnoud Beens (Gebiedsmanager Zaanstad Zuid).

Interactieve sessie met Gemeente Zaanstad

Op welke manier kunnen markt en overheid regionale afspraken maken over te ontwikkelen woningbouwlocaties, zodat over langere termijn bij economische turbulentie, collegewisselingen etc. toch stabiliteit kan worden gebracht in langjarige gebiedsontwikkelingen?

In een interactieve co-creatiesessie willen we samen verkennen of dit een kansrijke route is, welke type afspraken zich hiervoor lenen en wat eventueel de relatie kan zijn met nationaal beleid. Aan de hand van de omvangrijke gebiedsontwikkeling Achtersluispolder legt Gemeente Zaanstad uit welke financiële risico’s er in de loop der jaren zijn voor de gemeente, en hoe PPS-afspraken die kunnen reduceren en de ontwikkeling mogelijk maken.

Meer informatie over het WoONcongres en aanmelden 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/wooncongres.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/wooncongres.jpg

Tags