Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/amsterdam-IJ286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/amsterdam-IJ286.jpg
Nieuws
30 september 2020
NEPROM zeer kritisch over Amsterdamse BENG
De gemeente Amsterdam heeft eigen BENG-eisen voorgesteld; scherper dan die van het Rijk.

De gemeente Amsterdam heeft eigen BENG-eisen voorgesteld; scherper dan die van het Rijk. De vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord hebben gezamenlijk hun zienswijze gestuurd aan de gemeente Amsterdam, maar ook aan de VNG en het ministerie van BZK.

Zij vragen de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen. Dit doen zij om twee redenen: omdat het géén duurzaamheidswinst genereert, en omdat het de versnelling van de woningbouwproductie frustreert. Inmiddels heeft wethouder Van Doorninck op verzoek van de NEPORM toegezegd om in overleg te gaan over de problematiek. 

Reflecterend op de duurzaamheidstransitie van de afgelopen 25 jaar schrijven Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB Bouw aan Amsterdam: “…het aanscherpen van de BENG-eisen door een gemeente (is) in onze ogen een achterhaalde reflex, waarbij de milieuwinst minimaal en uiteindelijk zelfs nihil zou kunnen zijn tegen hoge kosten. Vooral in deze eindfase waarin het gebouwgebonden energieverbruik van een BENG nieuwbouwwoning maar een fractie is van een gemiddelde bestaande woning.”

Ook gaan zij inhoudelijk in op het Amsterdamse BENG-eis niveau. Zij stellen:

“Doordat gemeente Amsterdam aanvullende eisen stelt aan zowel BENG 1, BENG 2 als BENG 3
• worden de ontwerpmogelijkheden fors verminderd;
• wordt de gebouwschil suboptimaal;
• wordt extra papierwinkel (óók voor gemeente-ambtenaren) gecreëerd;
• nemen bouwkosten onevenredig toe;
• neemt de CO2-uitstoot NIET navenant af;
• worden het comfort en de gezondheid van bewoners en de portemonnee van kopers-eigenaren benadeeld.”

De kritiekpunten zijn:

•Vertaling zwaarte van EPC 0,2 naar BENG klopt niet
•Amsterdamse aanscherping BENG 1 is suboptimaal
•Aanscherping BENG 1 levert de bewoner geen lagere kosten op
•Effect van BENG 1 en TOjuli niet in Amsterdamse weging meegenomen
•Meerkosten van Amsterdamse BENG-eisen
•Invloed op bouwproductie

“De vier brancheverenigingen hechten aan landelijke uniforme energie-eisen. Op die wijze kunnen we sneller en op grotere schaal prijstechnisch gunstige woningconcepten ontwikkelen en realiseren. Het streven is het tot nul terug brengen van de CO2-uitstoot van woningen. We vragen de gemeente Amsterdam om niet rücksichtlos aan BENG knoppen draaien. Aandraaien van de BENG 1 eis is suboptimaal, dit brengt géén CO2-reductie, maar brengt wèl extra kosten met zich mee. Dit is zonde van het geld. Denk aan het belang van de realisatie van sociale huur, midden huur en betaalbare koopwoningen. Als bouwbranche vragen we de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen.

Voorkom vertragingen zoals die zijn ontstaan door de regelwijzigingen bij de stikstof en PFAS problematiek.

Als de gemeente toch af wilt wijken, doe dit dan met een visie waarmee u de toekomstige bewoners mee kunt nemen (EPC 0,2 zegt een bewoner niets). Neem de bewoner als uitgangspunt: leg de nadruk op lage woonlasten. Ondersteun de bewoners door ontwikkelaars en bouwers te vragen in te zetten op bewonerscommunicatie over de installatiepakketten, en programmeer aandacht voor gezondheid en comfort in relatie tot (bijna) energieneutrale nieuwbouw. En tenslotte: ook andere duurzaamheidsthema’s als circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen vragen om aandacht en middelen.”

Download de zienswijze van de Lente-akkoord partners.

Tags