Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/bouwen1.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/bouwen1.jpg
Nieuws
21 september 2022
NEPROM zeer kritisch over convenant Toekomstbestendige Woningbouw
De NEPROM en haar leden spannen zich graag in voor toekomstbestendige woningbouw maar vrezen dat het opstellen van een convenant contraproductief kan werken.

Recent ontving de NEPROM, net als veel leden, een uitnodiging van de provincie Zuid-Holland om een coalitie te vormen met als doel het opstellen van een convenant toekomstbestendige woningbouw. Hoewel we positief staan t.a.v. de ambities, zijn we uiterst kritisch t.a.v. het middel: het zoveelste convenant.

Recentelijk hebben wij bestuurlijk overleg gehad met de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland en de MRA over een vergelijkbaar convenant onder dezelfde naam, waarover we eerder berichten in het NEPROM Bulletin. We hebben in dat overleg duidelijk aangegeven wat de ambities van de NEPROM en haar leden zijn op dit terrein en dat wij ons graag ervoor inspannen om samen met provincies, het Rijk en gemeenten de woningbouw steeds toekomstbestendiger te maken en daar ook graag een convenant over afsluiten. Maar dat we zeer kritisch zijn over de inhoud van het voorgestelde convenant, omdat daarmee gemeenten worden opgeroepen om op basis van een discutabel pakket aan maatregelen (brons, zilver, goud) eisen aan marktpartijen te gaan stellen. Dit leidt tot verdere versnippering en stapeling van eisen, die vertragend werken en tot suboptimale resultaten leiden.

We gaan het gesprek wel aan met de provincie Zuid-Holland, maar we willen ons met onze leden inspannen om tot een landelijke afspraken te komen.. Daarbij hebben we ook intensief van gedachten gewisseld over geschikte werkwijzen en instrumenten om werkelijk gezamenlijk succesvol te kunnen zijn. Het bleek nog niet gemakkelijk om op één lijn te komen.

Een overdaad aan initiatieven, processen en instrumenten heeft als risico dat partijen door de bomen het bos niet meer zien en er versnippering van de vernieuwingskracht optreedt, waardoor het effect zelfs contraproductief kan zijn. Vanuit dat perspectief willen we graag met provincies samenwerken met als doel initiatieven te bundelen en gezamenlijk wezenlijke stappen richting toekomstbestendigheid te zetten die ook voorbij de vrijwilligheid gaan. Wij hopen dat de provincies daarvoor open staan.


Tags