Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 januari 2013
NEPROM zet strijd tegen te hoge leges voort
De NEPROM is één van de organisaties die (o.a samen met Aedes) actief de strijd heeft aangebonden met gemeentes over de hoogte van de gemeentelijke bouwlegestarieven voor een omgevingsvergunning.

De NEPROM is één van de organisaties die (o.a samen met Aedes) actief de strijd heeft aangebonden met gemeentes over de hoogte van de gemeentelijke bouwlegestarieven voor een omgevingsvergunning.

De tarieven zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Ze staan volgens ons niet in verhouding tot de door de gemeente verrichte werkzaamheden. Een deugdelijke onderbouwing ontbreekt vaak. Met name de onderbouwing van de kruissubsidiëring is volstrekt onduidelijk en pakt in de praktijk vaak onredelijk uit. De grote projecten blijken de dakkapellen te sponsoren. 

Ook blijkt dat vrijwel geen enkele gemeente weet wat de daadwerkelijke kosten zijn van een bouw-, sloop- of kapvergunning. Daarbij zijn gemeenten autonoom in de prijsstelling (mits ze de totale kosten in de categorie 'omgevingsvergunning' niet overstijgen) waardoor de verschillen groot zijn.

De tarieven leiden bovendien tot onverkwikkelijke problemen omdat projecten zo niet of niet conform begroting tot stand kunnen komen. Hierdoor komen ook projecten stil te liggen en daar is niemand blij mee. De inkomsten van gemeenten dalen ook navenant. 

Acties
De NEPROM heeft  haar leden opgeroepen de hoogte van tarieven aan te vechten. Onder andere door onderbouwing op te vragen en door tijdig bezwaar aan te tekenen. Dit gebeurt op grote schaal. Zo kan de NEPROM jurisprudentie opbouwen en dit maakt het in toekomst makkelijker om tarieven aan te vechten. Ook is de NEPROM in gesprek met de 4 grote gemeentes, het ministerie van BZK, de vereniging van bouw- en woningtoezicht en de VNG.

In het gesprek met het ministerie hebben Aedes en de NEPROM gevraagd of de leges voor de omgevingsvergunning beter geregeld kan worden op het moment dat het ambtelijk concept van het wetsvoorstel over de leges voor de identiteitskaart wordt ingediend. We denken daarbij minimaal aan het verplicht stellen van een onderbouwing bij de begroting. Daarnaast hebben wij geopperd dat het wenselijk zou zijn als de Rijksoverheid bandbreedtes aan zou geven waarbinnen gemeenten mogen bewegen. De NEPROM en andere opdrachtgevers zullen bij het opstellen van dit wetsvoorstel betrokken blijven.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/dakkapel-leges.jpg

Tags