Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 februari 2014
NEPROM-zienswijze Ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit PZH
De provincie Zuid Holland heeft de Ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit ter visie neergelegd. De NEPROM dient een formele zienswijze in.

Begin van dit jaar heeft de provincie Zuid Holland de Ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) met de daarbij behorende Verordening ter visie neergelegd. De NEPROM heeft een formele zienswijze ingediend.

De ontwikkelaars hebben ernstige bezwaren tegen de beleidsuitgangspunten, de nieuwe sturingsfilosofie en de instrumentele uitwerking in de Ontwerp-VRM, met name waar het gaat om de woningontwikkelingen.

Kort samengevat is naar mening van de NEPROM de Ontwerp-VRM te veel gericht op planreductie en stedelijke woonmilieus, en te veel gebaseerd op de weinig rooskleurige economische situatie van de afgelopen jaren.

Volgens de ontwikkelaars is een te complex stelsel opgetuigd, waarbij de provincie stuurt op én woonbehoefte, én op de grenzen van bestaand stedelijk gebied én op de inrichting van stedelijk en landelijk gebied. De facto werkt dit niet faciliterend maar remmend en ontmoedigend.

De onrust die het ter discussie stellen van bestaande contouren, plannen en de inrichting van het landelijk gebied met zich meebrengt, heeft volgens de NEPROM tot gevolg dat maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond komen. Raadpleeg hier de zienswijze

In een brief aan alle Zuid-Hollandse gemeenten heeft de NEPROM deze bezwaren nogmaals toegelicht. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuidholland.jpg

Tags