Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg
Nieuws
28 juni 2021
Niet uit ideologie locaties afschrijven
Verschillende elementen uit ons persbericht en onze Oproep versnellen woningbouwlocaties werden aangesneden in het commissiedebat over de woningbouwopgave.

​Zoals te verwachten viel, waren de meeste Kamerfracties kritisch tijdens het debat over de woningbouwopgave in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 24 juni. Zelf vond minister Ollongren van BZK dat ze niet teveel op de rem stond, maar voluit het gaspedaal intrappen deed ze ook niet. Vooral de heer Koerhuis (VVD) was hier niet over te spreken. Andere Kamerleden waren iets gematigder, maar zorgen over de voortgang leefden breder. Ook andere elementen uit ons persbericht en onze Oproep versnellen woningbouwlocaties werden aangesneden in het commissiedebat over de woningbouwopgave. Onderstaand een (zeer onvolledige) terugblik. 

Productie moet omhoog 
De minister herhaalde dat zij de afgelopen jaren hard gewerkt heeft en goede resultaten heeft geboekt. Er is voldoende plancapaciteit, vindt ze, en ze heeft haar doel gehaald om 75.000 woningen per jaar te bouwen. Wel erkende ze dat ze er daarmee niet is. Koerhuis vond dat onvoldoende en vroeg zich af of de minister de urgentie wel ziet. “Jazeker,” was het antwoord van de minister, “de productie moet omhoog naar 90.000 woningen per jaar en 130% plancapaciteit moet ook.”

Geen ideologisch debat
Volgens de heer Boulakjar (D66) is het rapport van het EIB over bouwen in het groen ontaard in een valse tegenstelling. “We hebben niet de luxe om een ideologisch debat te voeren,” stelde hij. Ook de heer Heerma van het CDA riep op om niet uit ideologische motieven buitenstedelijk bouwen af te schrijven. Buitenstedelijk bouwen moet óók, zo bevestigde hij de oproep van de NEPROM. De minister hield vol dat dat al in voldoende mate gebeurt. Op de Nationale Woningbouwkaart staan immers locaties binnen stedelijk gebied, aan de rand daarvan én daarbuiten.

Markt betrekken bij Rijnenburg
Op vragen van de heer Koerhuis over de voortgang op verschillende moties, liep Ollongren de hele rij langs. Ze is met verschillende gemeenten en stedelijke regio’s in gesprek en die gesprekken lopen goed, meldde ze. Ten aanzien van Rijnenburg beloofde de minister ervoor te zorgen dat “de inbreng van de marktpartijen kan worden benut” bij de gesprekken over de A12-zone waartoe ook Rijnenburg behoort. Zij weigerde de door Koerhuis geëiste aanwijzing te geven.

Gesprek over Gnephoek voor de zomer
Ook in haar terugkoppeling over de Genphoek, noemde Ollongren expliciet de rol van de markt. Bij het overleg is een marktpartij betrokken namens de ontwikkelaars, zo liet ze weten. Ze koerst op een bestuurlijk overleg voor de zomer waarin ze goede en gedegen afspraken wil maken over de gewenste uitkomst voor wonen, landbouw et cetera. De minister zegde toe de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren, al hield ze nog wat slagen om de arm vanwege haar volle agenda. Tags