Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/NCV2013.jpg
Nieuws
20 september 2013
NIEUW Commercieel Vastgoed 2013: retail
Voor de tiende keer heeft de NEPROM dit jaar het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed uitgevoerd. De eerste resultaten worden vandaag in samenwerking met PropertyNL gepubliceerd.

Voor de tiende keer heeft de NEPROM dit jaar het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed uitgevoerd. De resultaten worden in samenwerking met PropertyNL gepubliceerd in de vorm van twee specials. Per markt verschijnen er twee artikelen: één over de cijfers, aangevuld met visie en reflectie op de betreffende markt en één over een rondetafelgesprek met vastgoedspecialisten / NEPROM-leden. De eerste special is gewijd aan de winkelmarkt en verschijnt vandaag, vrijdag 20 september. De tweede special verschijnt in oktober. 

Kwaliteit bepalend bij retailontwikkeling

De meest recente cijfers uit het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed, dat de Neprom voor de tiende maal samen met PropertyNL publiceert, weerspiegelen de dynamiek op de winkelmarkt. Was het in de jaren voor de crisis én én, nu is het steeds meer óf óf.

Ontwikkelaars schrappen de plannen die net niet op de perfecte locatie liggen of anderszins niet precies aansluiten bij de vraag. Ook met nieuwe initiatieven zijn zij veel selectiever dan vroeger. Daardoor krimpt de planvoorraad in verschillende ontwikkelingsstadia. In 2011 en in 2012 kromp de planfase met respectievelijk 10% en 15%. De absolute omvang van deze fase slonk in twee jaar tijd met 750.000 m². In het afgelopen jaar kwamen er slechts 35 nieuwe projecten in de planfase. Twee tot vijf jaar geleden waren dat er nog rond de honderd.

De helft van deze nieuwe plannen is gesitueerd in binnensteden / centrumgebieden. Een voorbeeld daarvan is de herontwikkeling van twee leegkomende gebouwen aan het Damrak en de Nieuwendijk in Amsterdam. Deze herontwikkeling illustreert hoe in een bestaand stadscentrum wordt ingespeeld op de hedendaagse eisen. Kleine winkelruimtes veranderen in ruime etages, passend bij de vraag van moderne internationale retailers. 

Het jaarlijks opgeleverde planmatig ontwikkelde winkeloppervlak varieerde de afgelopen jaren tussen de 0,3 en 0,4 mln m² bvo, verdeeld over 50–60 projecten. De opleveringen per 1-1-2013 vallen helemaal aan de onderkant van deze bandbreedte. De jaarlijkse toevoeging ligt lager, doordat een deel van het opgeleverde oppervlak herontwikkeling betreft van een bestaande winkellocatie. In 2012 was in ongeveer een kwart van de opgeleverde projecten sprake van herontwikkeling, goed voor 65.000 m² herontwikkeld oppervlak. Dat is minder dan een jaar eerder, toen bijna de helft van de opleveringen een herontwikkelingsproject was.

Download het volledige artikel zoals vandaag verschenen in PropertyNL Magazine