Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 januari 2023
Nieuw lijstje met legeskortingen
Het is raadzaam om alvast te oefenen met de nieuwe Wkb en de gewijzigde bedrijfsprocessen. Gemeenten verstrekken bij dergelijke proefprojecten korting op leges.
ROWIQ Advies publiceert elk jaar een overzicht van gemeenten die bij proefprojecten, in het kader van de Wet kwaliteitsborging (Wkb), korting op leges verstrekken. Los van deze lijst, staat het initiatiefnemers vanzelfsprekend vrij de hoogte van de leges bespreekbaar te maken, (al dan niet) in het kader van een pilot.   

In afwachting van de definitieve datum van inwerkingtreding van de Wkb, is het goed om alvast te oefenen met de nieuwe wet en de gewijzigde bedrijfsprocessen die daarbij horen. Het ministerie moedigt dit ook aan. Klik hier voor meer informatie over het stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb en het aanvraagformulier voor een onkostenvergoeding. 

De NEPROM heeft er voor gezorgd dat de hoogte van de leges na inwerkingtreding gemonitord worden, omdat wij vinden dat zij navenant kunnen dalen met de kosten die zijn verbonden aan het nieuwe stelsel. Van de huidige hoogte worden overzichten bijgehouden.  


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/beng2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/beng2.jpg

Tags