Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 december 2013
Nieuw NEPROM-lid: Waaijer Projectrealisatie
De NEPROM verwelkomt een nieuw lid, Waaijer Projectrealisatie uit Voorburg. Het is het derde nieuwe lid dat in korte tijd tot de vereniging van projectontwikkelaars toetreedt.

De NEPROM verwelkomt een nieuw lid, Waaijer Projectrealisatie uit Voorburg. Het is het derde nieuwe lid dat in korte tijd tot de vereniging van projectontwikkelaars toetreedt. Daarmee wordt de verandering die de NEPROM doormaakt ook in haar ledenbestand zichtbaar.

Waaijer Projectrealisatie is sinds 1992 een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in (her)ontwikkeling van binnenstedelijke projecten en gebouwen. Toonaangevende projecten van Waaijer zijn onder andere ‘s-Gravenhout in Nootdorp, Park Allemansgeest in Voorschoten en centrumplan De Winkelier in De Lier.

Rob Waaijer, directeur van Waaijer Projectrealisatie B.V.: “Bij elke ontwikkelingsopgave brengen wij partijen vroegtijdig bij elkaar. Door kennis en ervaring met elkaar te delen komen wij tot creatieve oplossingen  voor de meest uiteenlopende uitdagingen. Deze werkwijze sluit goed aan op de nieuwe visie van de NEPROM. Het lidmaatschap van de NEPROM past perfect in onze groei-ambitie en geeft ons een platform om onze ontwikkelactiviteiten uit te breiden.”

De NEPROM verandert
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven. Van oudsher heeft de NEPROM de naam de vereniging van de grote ontwikkelaars te zijn. Hoewel voorheen ook al veel middelgrote ondernemingen lid waren, heeft de vereniging recentelijk haar toelatingscriteria aangepast. Hierdoor is de eis vervallen om risicodragend posities in te nemen en kunnen ook professioneel ontwikkelende partijen met een beperktere personele bezetting toetreden. Veel nieuwe en vernieuwende initiatieven manifesteren zich volgens het NEPROM-bestuur ook buiten de traditionele vastgoedpartijen. Het bestuur vindt het van groot belang dat de NEPROM als vereniging ook de innovatiekracht van dat deel van de sector benut. Dat sluit tevens aan op de ambitie van het bestuur om de kennis en ervaring van de ontwikkelingsector in den brede een stem te geven richting politiek, bestuur, vakgemeenschap en maatschappij.

Vernieuwende ontwikkelaars sluiten zich aan
Recentelijk sloten Kikx Development en DID Vastgoedontwikkeling zich al bij de NEPROM aan en nu dan ook Waaijer Projectrealisatie. De NEPROM is met meer partijen in gesprek om tot de vereniging toe te treden. Zij heeft voor kleinere partijen een aangepaste contributiebijdrage ingevoerd om daarmee ook die drempel te slechten.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/Logo%20Waaijer%20Projectrealisatie.jpg, Logo Waaijer Projectrealisatie

Tags