Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 juni 2024
Nieuw Omgevingsbeleid Zuid-Holland
NEPROM maakt zich zorgen over beperkingen bij transformatie van bedrijventerreinen, verhoging van sociale huur bij woningbouw en belemmeringen door de 3 ha regeling, en vraagt om aanpassingen voor grotere gebiedsontwikkelingen.

Tot en met 25 juni lag het nieuwe Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland ter inspraak. NEPROM heeft hierop gereageerd namens haar leden, vanwege zorgen over drie specifieke punten in de voorgenomen wijzigingen, gezien de grote woningbouwopgave.

Ten eerste worden de mogelijkheden voor transformatie van bedrijventerreinen beperkt, waardoor geplande woningbouwprojecten mogelijk niet doorgaan. NEPROM heeft hiervoor een oplossingsrichting aangegeven in haar brief.​

Ten tweede wordt het percentage sociale huur bij woningbouwplannen van 12 woningen of meer verhoogd van 30% naar 40%. NEPROM is blij dat de provincie bereid lijkt van deze aanpassing af te zien, mits er een 'adequaat instrument' beschikbaar is, hoewel dit onduidelijk is en mogelijk al wordt geregeld in de wet versterking regie volkshuisvesting.

Ten derde heeft NEPROM verzocht om aanpassing van de 3 hectare regeling en om uitbreiding van de kaart met grote buitenstedelijke locaties, omdat de huidige en voorgestelde regeling de realisatie van grotere gebiedsontwikkelingen belemmert.

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet%20(1).jpg

Tags