Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 juni 2024
Nieuwbouw aanjagen met digitalisering
Het verkorten van de doorlooptijden van projecten en gebiedsontwikkelingen is een van de speerpunten van NEPROM. Digitalisering kan daarbij helpen. Op BNR gaf Erik Nieuwenburg een toelichting.

De woningproductie moet omhoog en dat kan alleen als we fundamenteel anders gaan werken en informatie sneller en transparanter delen. Met die gedachte is NEPROM eerder dit jaar toegetreden tot de Bouwdigitaliseringsraad (BDR). Erik Nieuwenburg (BPD) vertegenwoordigt NEPROM in de BDR. Samen met Erik willen we ook binnen de vereniging actiever met digitalisering aan de slag.

In de Bouwdigitaliseringsraad (BDR) werken rijksoverheid, grote opdrachtgevers en gebruikers, bouwers, technici, toeleveranciers en kennisinstellingen samen aan de (digitale) transitie van de keten om kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger en sneller ontwikkelen en bouwen mogelijk te maken.

Initiatieven bij elkaar brengen
Individuele NEPROM-leden zijn al bezig met het verkennen van de mogelijkheden van digitalisering. Denk aan het gebruik van BIM-modellen om juridische informatie vast te leggen (BIM Legal) en parametrisch ontwerpen. Versnippering van initiatieven belemmert een effectieve samenwerking tussen alle partijen in de keten en door het hele land. Dit geldt in het bijzonder tussen ontwikkelaars, gemeenten en corporaties in de planvormingsfase van gebiedsontwikkeling. Daarom gaat NEPROM samen met andere partijen werken aan het bij elkaar brengen van initiatieven, het opbouwen van de benodigde kennis en het invullen van de randvoorwaarden om te kunnen versnellen (zoals het opzetten van een stelsel van uniforme afspraken en open standaarden).

Digitalisering als aanjager
Om meer concreet te maken hoe het gebruik van digitale technologie de woningbouwproductie kan versnellen verwijzen we je graag naar een recente aflevering van BNR Vastgoed gezocht. Erik Nieuwenburg is te gast in uitzending om hier tekst en uitleg over te geven (vanaf tijdstip 04:40).

Digitalisering binnen NEPROM
Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om slimmer te kunnen samenwerken en betere afwegingen te kunnen maken en daarmee de fase van vroege planvorming in gebiedsontwikkeling te versnellen. Dat lukt alleen als er breed gebruik van gemaakt wordt door ontwikkelaars én hun directe partners bij gemeenten en bij corporaties. Binnen de vereniging willen we daarom actiever met het onderwerp aan de slag. Daarbij leggen we de verbinding met de activiteiten van de BDR en de stichting digiGO en met andere partijen in de keten. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, moeten we nog uitwerken.

Wil je meer weten, meedoen of op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar NEPROM Digitalisering.​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/versnellen%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/versnellen%20(1).jpg

Tags