Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 januari 2018
Nieuwbouw aardgasvrij!
Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen.

Dit opinieartikel van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 16-01-2018 in het FD.

Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen.

Een groot gedeelte van het Nederlandse aardgas wordt in woningen gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. In de komende decennia moet de totale woningvoorraad aardgasvrij worden; dat is een enorme opgave. De samenleving, de politiek en ook projectontwikkelaars verenigd in de NEPROM willen dat de nieuwbouw daar het voortouw in neemt.

De leden van de NEPROM hebben in 2008 besloten om voorop te lopen in het reduceren van het energiegebruik in de nieuwbouw. Samen met zusterorganisaties Aedes, Bouwend Nederland en NVB-bouw en in nauwe samenwerking met het Rijk is het ambitieuze Lente-akkoord programma gestart. Daarmee bereiken we dat vanaf 1 januari 2020 alle nieuwbouwwoningen praktisch energieneutraal zijn, door onder andere uitstekende isolatie, vernieuwende installatieconcepten en opwekking van duurzame energie. Dat betekent dat de nieuwe woningen dan praktisch geen CO2-uitstoot meer veroorzaken en ook dat ze aardgasvrij zijn.

Transitie vergt aanzienlijke inspanningen
De sector is in de afgelopen jaren dus al ver gevorderd richting energieneutraal en de koplopers draaien hun hand niet meer om voor de 'all electric'-woning, voorzien van warmtepomp en zonnepanelen. Dus zonder aardgas. Toch vergt de transitie naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw nog aanzienlijke inspanningen van projectontwikkelaars en corporaties, maar vooral ook van de bouwers, de installatiesector en de toeleveranciers. In het bijzonder van partijen die nog geen enkele ervaring hebben met de nieuwe technieken.

Ook voor de kopers en huurders van die energieneutrale woningen brengt het veranderingen met zich mee. Het kan niet anders dan dat de overgang naar energieneutrale en aardgasvrije nieuwbouw met aanloopproblemen gepaard zal gaan. Maar dat is geen reden om niet te innoveren.
Kosten
Niet onbelangrijk is dat de kosten van energieneutrale huizen hoger zijn dan van de huidige nieuwbouwwoningen met een HR-ketel. Gemiddeld ongeveer 15.000 euro per woning, afhankelijk van type en situatie. Deze meerkosten kunnen in zeven tot tien jaar terugverdiend worden door de bewoners. Dat wil overigens niet zeggen dat elke bewoner in staat of bereid is om die meerprijs bij de aankoop of in de huur te betalen.

Projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties moeten alles op alles zetten om de transitie naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. In alle nieuwbouwwijken en -projecten moeten gemeenten, opdrachtgevers en andere betrokkenen om tafel om te bezien of en op welke wijze gebouwd kan worden zonder aardgasaansluiting.

Consistent Rijksbeleid
Van groot belang daarbij is dat de leerervaringen worden afgetapt en breed verspreid en dat er snel wordt bijgestuurd als aanloopproblemen en kinderziektes daartoe aanleiding zouden geven. Een noodzakelijke voorwaarde is consistent Rijksbeleid, zodat we snel en verantwoord toe kunnen groeien naar energieneutrale, aardgasvrije nieuwbouw.

Jan Fokkema,
directeur NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Aardgasvrij.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Aardgasvrij.png

Tags