Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 december 2023
Nieuwbouw jarenlang vertraagd door juridische procedures
NEPROM heeft een publicatie uitgebracht waarin de belangrijkste oorzaken van vertraging in kaart worden gebracht maar ook voorstellen voor oplossingen.

NEPROM heeft een publicatie uitgebracht over de sterk belemmerende effecten van bezwaar- en beroepsprocedures op de doorlooptijd van woningbouwprojecten. Hiermee wil NEPROM haar oproep tot versnelling kracht bijzetten, aandacht vragen voor de positie van woningzoekenden en oplossingen aandragen om processen te versnellen.

Over de publicatie
Deze publicatie is een vervolg op het NEPROM-rapport van september 2022 over het terugdringen van onnodige vertraging van woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures. “We hebben de belangrijkste oorzaken van vertraging in kaart gebracht en doen ook voorstellen voor oplossingen, die niet altijd een wetswijziging inhouden”, zegt Jan Fokkema, directeur NEPROM.
Phillip Smits (algemeen directeur Blauwhoed en bestuurslid NEPROM) voegt hieraan toe: “Er wordt bovendien ingegaan op de bijdrage die de sector zelf kan leveren aan versnelling. De nood onder woningzoekenden is hoog en het is daarom van belang dat alle partijen het algemeen maatschappelijk belang van voldoende woningbouw vooropstellen. Alleen dan kunnen we het probleem samen oplossen en de kansen van woningzoekenden verbeteren.”

Maak werk van procesversnellers
Een belangrijke rol bij de oplossing is volgens NEPROM weggelegd voor de procesversnellers zoals opgenomen in het voorstel voor de Wet versterking regie Volkshuisvesting. Dit deel van de wet betreft onder andere het beroep in één instantie in nader te bepalen gevallen en behandeling binnen zes maanden. Dat voorstel levert al gauw een tijdwinst van ongeveer een jaar op.

Klik hier voor de publicatie.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/publicaite.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/publicaite.jpg

Tags