Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geluidsnormen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geluidsnormen.jpg
Nieuws
12 oktober 2022
Nieuwbouwwoningen gaan door het geluid
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter spreekt in de radio-uitzending van Radio1 ‘Spraakmakers’ over de overschrijding van wettelijke geluidsnormen en het tekort aan woningbouwplekken in Nederland.

Op 10 oktober verscheen in het NRC een artikel over het bouwen van duizenden woningen in gebieden waar de wettelijke geluidsnormen worden overschreven. De combinatie van een ontzettend hoge druk om te bouwen en het ontbreken van geschikte bouwlocaties maakt dat gemeenten onder meer de 'interim-wet stad en milieubenadering' gebruiken om extra geluidsoverlast toe te staan. Radio1 vroeg NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter om een reactie in het ochtendprogramma Praatmakers.

Hoewel de nieuwe Omgevingswet een verhoging van de wettelijke grens weggeluid inhoudt, van 63 naar 70 decibel, opent Desirée met een betoog waarom de NEPROM zo fel tegen invoering per 1 januari 2023 is: "Op dit moment zitten we in een situatie waarin de woningbouw stil dreigt te vallen en we ons niet veel meer hobbels kunnen veroorloven op dat vlak. We zien ook dat de implementatie van de Omgevingswet bij gemeentes onvoldoende is geborgen dus we voorzien vertragingen in procedures als we ons vanaf 1 januari aan die nieuwe wet moeten houden."

Dus buiten de geluidsnormen is er ook gewoon te weinig plek om te bouwen?
Desirée: "We hebben in ons land de afgelopen tien, twintig jaar een soort schaarste voor woningbouwplekken gecreëerd en dat is eigenlijk niet nodig geweest in onze ogen. We zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest met het uitvoeren van de plannen die er toen al waren. Dat is grotendeels heel succesvol geweest maar dat is onvoldoende als je naar de toekomst kijkt waarin en 1 miljoen woningen gebouwd moeten worden de komende tien jaar. 100% van ons land is bestemd en wordt benut met functies. De uitdaging in NL is om al die opgaven met elkaar te verbinden op plekken waar dat ook goed kan. Plekken die niet populair zijn kan je ook gewoon populair maken met een heel goed plan en daar kan je projectontwikkelaars op aanspreken. Het is jammer om de tegenstellingen op te zoeken, dat gebeurt echt teveel in ons vakgebied. We moeten samen, met elkaar, zorgen dat we voldoende goede woonwijken weten te realiseren in de nabije toekomst en het helpt niet als we allemaal tegen elkaar uitgespeeld worden want we willen allemaal hetzelfde: betaalbare woningen, duurzame woningen en de opgave waar we in ons land ook voor staan op een goede manier op te pakken."

Luister hier de hele uitzending. Vanaf 0:18:57 minuten is Desirée aan het woord.

Tags