Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 oktober 2019
Nieuwe Experimenten regeling
RVO en HIER opgewekt organiseren op 15 oktober (van 13.00-17.00 uur) een informatiemiddag over de nieuwe Experimenten regeling wet VET in de Munt in Utrecht. De NEPROM kennisbijeenkomst van 21 juni over dit onderwerp zal ook een vervolg krijgen.

RVO en HIER opgewekt organiseren op 15 oktober (van 13.00-17.00 uur) een informatiemiddag over de nieuwe Experimenten regeling wet VET in de Munt in Utrecht. De NEPROM heeft op 21 juni jl. een kennisbijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd en wil geïnteresseerden daarom attenderen op de bijeenkomst van RVO en HIER opgewekt.

Waarom de Nieuwe Experimenten regeling? 
We zitten in een energietransitie. Van fossiele naar hernieuwbare energie. De rol van gas en elektriciteit gaat hierin veranderen. Duurzame energiebronnen zijn decentraal en worden dus in de haarvaten van het elektriciteitsnet geplaatst. Daar zijn energienetwerken en regelgeving niet op ontworpen. Er zijn juridische blokkades in de elektriciteits- en/of gaswet voor het gebruik van duurzame energie, bijvoorbeeld ten aanzien van tariefstructuren. Om te weten welke blokkades weggenomen kunnen worden in de elektriciteits- of gaswet, wordt onderzocht wat wel en niet werkt. Dit in de vorm van (kleinschalige) experimenten. Partijen met een idee over hoe zij met extra rechten hun initiatief kunnen laten vliegen, kunnen ontheffingen van onderdelen van de elektriciteitswet en/of de gaswet aanvragen.
 
Dat mag als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan één of meer van de volgende doelen: 
meer hernieuwbare energie,
energiebesparing,
reductie van CO2-uitstoot,
efficiënt gebruik van een elektriciteits- of gasnet,
het opdoen van praktijkkennis over marktmodellen,
het opdoen van praktijkkennis over tariefreguleringssystematieken.

 
Met de experimenten regeling wil het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ruimte geven binnen de Elektriciteitswet en de Gaswet voor lokale experimenten. Bij aangetoond succes zal de Minister van EZK vervolgens aangeven hoe deze aanpak ook generiek mogelijk wordt gemaakt. De experimentenregeling wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgevoerd in opdracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Er is veelvuldige afstemming met de ACM, met de netbeheerders en met het SodM. De afgelopen 4 jaar zijn vanuit de ‘oude’ regeling ontheffingen verleend aan coöperaties en verenigingen van eigenaren. Zij mochten elektriciteit leveren aan hun leden tegen zelf vastgestelde tarieven. Ook mochten zij een eigen stukje elektriciteitsnetwerk aanleggen en beheren. Omdat de energietransitie met al haar uitdagingen veel meer partijen aangaat, wordt het type mogelijke deelnemers verbreed. 

 
Vervolg
De NEPROM kennisbijeenkomst van 21 juni over dit onderwerp krijgt een vervolg, zodra wij een goede analyse hebben gemaakt van hoe per type project het beste invulling kan worden gegeven aan een buurtenergienetwerk. Naar verwachting zal dit eind van het jaar of begin volgend jaar zijn.

 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Duurzaamheid.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Duurzaamheid.png

Tags