Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 mei 2014
Nieuwe handreiking voor partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling
De handreiking ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden.

De handreiking ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden deze handreiking op, met medewerking van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Na het verschijnen van de succesvolle ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011’ zijn de marktomstandigheden en de gebiedsontwikkeling sterk veranderd.  Er vindt in de praktijk van de gebiedsontwikkeling een omslag plaats naar vraaggestuurde en meer flexibele ontwikkeling in alle vastgoedsegmenten. Dat vraagt om een andere manier van samenwerking en partnerkeuze.

De handreiking is vooral gericht op de praktijk en het proces van de selectie, dat kan helpen om partijen in deze onzekere markt bij elkaar te brengen. Deze uitgave geeft veel praktisch bruikbare handvatten voor overheden en marktpartijen hoe zij onder de huidige marktomstandigheden het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van commerciële functies en eventueel daarbij behorende openbare voorzieningen.

Een publicatie heeft nooit het laatste woord of de ultieme wijsheid. Dagelijks leren gemeenten en marktpartijen hoe zij de samenwerking kunnen verbeteren. Daarom nodigen de samenstellers de lezers uit om ervaringen in het proces van het aangaan van samenwerking, het selecteren van marktpartijen en het organiseren van een uitvraag met hen te delen.

Download de publicatie 'Houd het simpel met vlag en wimpel'

Bezoek ook de sessie Ontwikkelcompetities: 'Houd het simpel met vlag en wimpel' tijdens de Dag van de Projectontwikkeling.

Reacties van lezers krijgen een plaats op deze website, zodat er een discussie kan ontstaan over de samenwerkingspraktijk en we van elkaars ervaring kunnen leren. In een aantal regiobijeenkomsten kunnen overheden en marktpartijen hun kennis verder verdiepen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg

Tags