Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 april 2020
Nieuwe leden: Jebber en Waterland Real Estate
De NEPROM verwelkomt Jebber en Waterland Real Estate als nieuwe leden. Met deze ontwikkelaars versterkt de NEPROM haar ledennetwerk.

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt Jebber en Waterland Real Estate als nieuwe leden. Met deze ontwikkelaars versterkt de NEPROM haar ledennetwerk. De passie voor en het op professionele wijze vervullen van de opdrachtgeversrol bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, is wat de leden van de NEPROM bindt.

Over Jebber
Het Utrechtse Jebber is gespecialiseerd in ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen voor starters. Ontwikkeling van studentenhuisvesting in Utrecht, Rotterdam en Groningen – voor voltijd en internationale short stay studenten – is daar sinds kort aan toegevoegd. Jebber is een dochteronderneming van Stichting Studenten Huisvesting (SSH) in Utrecht. Ondanks het coronavirus gaat Jebber full speed door met de twee nieuwbouwontwikkelingen waar zij nu mee bezig is: 800 woningen ‘De Kwekerij’ en 850 woningen ‘High Five’ in Utrecht. Onlangs vierde Jebber haar tienjarig bestaan.

Over Waterland Real Estate
Het in Amsterdam gevestigde Waterland Real Estate ontwikkelt en belegt in woningen in het betaalbaar segment en voor jong en oud, voor ieder budget en ook voor bewoners met een zorgbehoefte of die niet zelfstandig kunnen wonen. Dat doet Waterland Real Estate in samenwerking met en voor Nederlandse en internationale beleggers, institutioneel en particulier en voor eigenaren en gebruikers van vastgoed. Waterland Real Estate opereert actief en risicodragend in alle fasen van overwegend binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.

Over het NEPROM-lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/leden%20website.jpg, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/leden%20website.jpg

Tags