Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 oktober 2019
Nieuwe plankostenscan in de maak
Momenteel wordt onder leiding van BZK gewerkt aan een plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling. Enkele NEPROM-leden testen nu de werking van het beoogde model.
Zoals je waarschijnlijk weet bestaat onder de huidige ‘grondexploitatiewet’ een regeling voor het maximeren van de plankosten, beter bekend als de plankostenscan. Het voornemen is deze regeling voort te zetten onder de Omgevingswet. Dit model wordt echter niet geschikt geacht voor kostenverhaal zonder tijdvak (organische gebiedsontwikkeling) zoals onder de nieuwe Omgevingswet mogelijk wordt gemaakt. Daarom wordt nu onder leiding van BZK gewerkt aan een plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling. Deze komt naast de bestaande plankostenscan voor integrale gebiedsontwikkeling (kostenverhaal met tijdvak).

Het uitgangspunt daarbij is een meer faciliterende rol van gemeenten, waarbij initiatiefnemers een deel van de producten/werkzaamheden overnemen van de gemeente en er in het model voor die activiteiten alleen uren voor toetsing door de gemeente worden opgenomen. Daar tegenover staat dat organische ontwikkeling meer overleg vraagt, omdat de kaders niet vooraf vaststaan. Een ander verschil is dat het model voor integrale ontwikkeling uitgaat van een bepaalde looptijd. Dat is bij organische ontwikkeling (waarvoor immers als criterium ‘zonder tijdvak’ geldt) niet aan de orde. Dit wordt ondervangen door het aantal eigenaren en het aantal beschikkingen als maatstaf te nemen.

Op dit moment wordt de werking van het beoogde model door enkele NEPROM-leden getest. Naast de NEPROM zijn de VNG en NVB Bouw betrokken bij dit traject. De planning is dat de regeling vanaf 6 december ter consultatie ligt. We houden je op de hoogte.
Nieuwsgierig? Neem contact op met Margriet Schepman​.​
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png

Tags