Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 oktober 2014
Nieuwe wetgeving voor tijdelijke verhuur in de maak
Het concept van het wetsvoorstel waarbij de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ en de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden uitgebreid, ligt ter consultatie.

Het concept van het wetsvoorstel waarbij de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ en de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden uitgebreid, ligt ter consultatie. Tot zes november kan er gereageerd worden.

Het wetsvoorstel betreft woonruimte. Door de aangekondigde maatregelen ontstaat er een gelijker speelveld tussen huren en kopen, en tussen sociale huur en commerciële huur. Ook moeten de maatregelen bijdragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Hier vind je meer informatie en de teksten.

Het voorstel voorziet in:

  • uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” (artikel 7:274 lid 1 onder c jo lid 3 BW) voor specifieke doelgroepen: jongeren, promovendi, grote gezinnen, aangewezen personen;
  • verruiming van de bepaling dat de verhuurder ontruiming kan bedingen na afloop van een overeengekomen termijn, omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken, zodat meerdere tussenhuren mogelijk worden;
  • invoering van een huur voor een termijn van 2 jaar of korter in navolging van een vergelijkbare bepaling in de regeling van de huur van bedrijfsruimte (artikel 7:301 lid 2 BW). Na afloop van de termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging.

Ook wordt de Leegstandwet uitgebreid met de mogelijkheid om (met een vergunning van de gemeente) te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren. Deze mogelijkheid is er al voor leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags