Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 november 2021
Nieuwsflits Stedelijke Transformatie
Als mede-initiatiefnemer van het programma Stedelijke Transformatie brengen we graag enkele interessante bijeenkomsten onder je aandacht.

​Het programma Stedelijke Transformatie organiseert regelmatige interessante bijeenkomsten rond verschillende thema's. Hieronder lichten we er kort drie uit. 

Transformatie van winkelgebieden 
Van 29 november tot en met 3 december is er een themaweek over de transformatie van winkelgebieden met elke ochtend een online bijeenkomst of excursie. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31. De week start op maandag met een online aftrap waarin een korte kenschets wordt gegeven van de vraagstukken en drie voorbeelden worden uitgelicht. Op de drie volgende dagen zijn er excursies naar Schalkwijk-Noord in Haarlem, Arendshof 2 in Oosterhout en de binnenstad van Hengelo. De excursies bestaan uit een rondleiding door het gebied en een gesprek over de vraagstukken die er spelen en de gekozen aanpak. De week wordt op vrijdag afgesloten met een online wrap up. Je kunt kiezen of je alle dagen wilt deelnemen of dat je één of enkele dagen meedoet. Meer informatie en aanmelden via de website van Stedelijke Transformatie.

Gebiedsontwikkeling in spoorzones 
Het bouwen in spoorzones is steeds meer in trek. Vaak zijn ze goed bereikbaar en zijn er goede voorzieningen in de directe omgeving. Maar het spoor zorgt ook vaak voor specifieke eisen of belemmeringen. Tijdens een online themasessie op 15 december geeft ProRail tips over hoe je hiermee rekening kunt houden bij gebiedsontwikkelingen. Ook hoor je welke manier en op welk moment in het proces ProRail kan bijdragen. Meer informatie en aanmelden via de website van Stedelijke Transformatie.

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen 
Naar aanleiding van het essay Participatie georganiseerd door private partijen vond op 16 september een online themasessie plaats om de kansen en uitdagingen te verkennen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Het webinar is uitgezonden vanuit Phood Kitchen in transformatiegebied De Caai in Eindhoven. Mireille Knape (BPD) vertelt hoe BPD de participatie voor dit gebied heeft vormgegeven. Wouter Jan Verheul (TU Delft) presenteert de hoofdlijnen van het essay. In het daarop volgende gesprek, waaraan ook Fleur Spijker (gemeente Leiden) en Stavros Zouridis (Tilburg University) deelnemen, noemt de laatste als een van de sterke punten van het essay dat het voorbij de naïviteit gaat. Participatie wordt vaak voorgesteld als het nieuwe wondermiddel voor het verkrijgen van draagvlak en kwalitatief hoofwaardige besluitvorming, maar die naïviteit is in het essay dus niet aan de orde. Via de website van Stedelijke Transformatie kun je het webinar terugkijken of -luisteren. Je kunt hier ook het essay downloaden. 

 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijke-transformatie-participatie.jpg, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijke-transformatie-participatie.jpg

Tags