Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/omgevingswet.jpg
Nieuws
13 juli 2022
Nog geen definitieve ja voor inwerkingtreding Omgevingswet
Op dinsdag 12 juli werd de motie startsein Omgevingswet behandeld in de Eerste Kamer. Met name de ICT-problemen bij de digitale loketten zorgen voor twijfels.

Eind juni brachten we bericht uit over de motie Startsein Omgevingswet waarbij men op 5 juli zou stemmen over de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Uiteindelijk heeft de stemming vertraagd plaatsgevonden op dinsdag 12 juli.

Daar werd aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven maar dat het nog geen definitieve ja is. In de Kamer heerst er nog altijd twijfel over de vraag of een invoering per 1 januari 2023 verantwoordelijk is. De ICT-problemen rond het digitale loket voor omgevingsvergunningen zijn nog altijd niet opgelost. In oktober komt op verzoek van de Eerste Kamer een nieuw advies van het Adviescollege ICT-toetsing.  

Op 1 november staat het volgende plenaire debat gepland. De NEPROM is teleurgesteld dat er nog altijd geen definitief uitsluitsel is en gemeenten en marktpartijen voorlopig in onzekerheid zullen blijven verkeren.

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari blijft uitgangspunt - Eerste Kamer der Staten-Generaal