Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 december 2013
Nog geen definitieve keuze aanscherping EPC
Aanscherping van de EPC is in 2015 nog niet kosteneffectief, aldus minister Blok. Hij vindt dit wél een voorwaarde voor de invoering ervan. Vandaar dat de minister nu nog geen knopen doorhakt.
Aanscherping van de EPC is in 2015 nog niet kosteneffectief, aldus minister Blok. Hij vindt dit wél een voorwaarde voor de invoering ervan. Vandaar dat de minister nu nog geen knopen doorhakt.

Op 29 november heeft minister Blok een brief aan de kamer gestuurd over energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Hierin meldt hij dat hij nog geen besluit heeft genomen aangaande de aanscherping van de EPC naar 50% in 2015, omdat uit onderzoek is gebleken dat dit tot kostenverhogingen leidt die in de nog moeizame woning- en bouwmarkt nog niet kunnen worden terugverdiend. Hij wil de komende maanden gebruiken om, in overleg met onder andere de partners van het Lente-akkoord, hier verder naar te kijken voor hij een definitief besluit neemt.

Gedifferentieerde eis gebouwschil overgenomen
Over de aanscherping van de isolatie-eisen per 2015 meldt hij dat hij van plan is de gedifferentieerde waarden zoals voorgesteld door de partners van het Lente-akkoord, over te nemen. Dit houdt in: een Rc-waarde voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Uit onderzoek naar kostenoptimaliteit blijkt dit iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m2k/W voor alle gebouwschildelen.

Download de brief van minister Blok

Zie ook de Lente-akkoord website:
Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd (6 maart 2013)
Dossier Thermische Schil
Download het rapport ‘Onderzoek hoogwaardige thermische schil’ (Nieman, februari 2013)
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/energiezuinige-huizen.jpg

Tags