Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/cees%20busscher.jpg
Nieuws
8 februari 2016
NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht toegetreden tot NEPROM
OMU is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die in 2011 werd opgericht door de provincie Utrecht.

De NEPROM verwelkomt de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) als nieuw lid. Met de toetreding wordt de verandering die de NEPROM als vereniging van ontwikkelaars doormaakt ook in haar ledenbestand steeds meer zichtbaar.

OMU is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die in 2011 werd opgericht door de provincie Utrecht. OMU werkt aan de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en transformatie van structureel leegstaande  kantoren. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het optimaal benutten van de beschikbare ruimte in de provincie Utrecht in combinatie met het creëren van slimme en duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe gebruikers. OMU werkt intensief samen met gemeenten, ondernemers en marktpartijen en investeert/financiert risicodragend.

OMU-directeur Cees Busscher: "Door ons lidmaatschap van de NEPROM vergroten we ons professionele netwerk, kunnen we een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van de sector en hopen we samen met andere professionele opdrachtgevers tot een zorgvuldiger en duurzamer gebruik van de ruimte op bestaande werklocaties te komen."

De NEPROM verandert
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven. Voorheen had de NEPROM de naam de vereniging van de grote ontwikkelaars te zijn, maar de vereniging verandert en heeft het lidmaatschap ook opengesteld voor andere professionele opdrachtgevers, waarbij ook de contributiestructuur is aangepast.