Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg
Nieuws
19 januari 2021
Ollongren beantwoordt brief NEPROM
De Commissie Binnenlandse Zaken heeft Ollongren gevraagd een brief van de NEPROM over het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Holland te beantwoorden. Lees hier haar reactie op de brief en de antwoorden op de gestelde Kamervragen over deze kwestie.

De NEPROM heeft zich het afgelopen jaar flink ingezet in Noord-Holland om de nieuwe Provinciale Verordening aangepast te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Er is ingestemd met het concept, dat beperkingen stelt aan woningbouw. Teveel gebieden worden aangewezen als bijzonder provinciaal landschap.​

Den Haag aan zet
De kwestie is vervolgens door Koerhuis (VVD) en Terpstra (CDA) aangekaart in de Tweede Kamer. Er zijn Kamervragen door hen gesteld. In de antwoorden op deze vragen door minister Ollongren komen ook de onderwerpen 'geluid' en 'duurzaamheidseisen' aan bod.

Lees hier de beantwoording over de Kamervraag over bouwlocaties in Noord-Holland.
Lees hier de beantwoording over de Kamervragen over de omgevingsverordening Noord-Holland.

De Commissie Binnenlandse Zaken heeft Ollongren bovendien gevraagd een brief van de NEPROM over dit onderwerp te beantwoorden.

Reactie minister
De minister schaart zich in haar reactie achter de provincie doordat het om de bevoegdheid van de provincie gaat om deze landschappen aan te wijzen. Bovendien mag de provincie een eigen, integrale afweging maken hierin. Zij is van mening dat er in de provincie Noord-Holland reeds voldoende woningbouw ingepland is. Tevens legt zij de nadruk op de kwaliteit van de leefomgeving.

Oproep
Nederland is een klein land. Vanzelfsprekend dient zorgvuldig en voorzichtig omgegaan te worden met de schaarse beschikbare ruimte. Verschillende belangen spelen daarbij een rol en dienen tegen elkaar afgewogen te worden. Het algemeen belang van de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen dient daarbij echter ook een zwaarwegende rol te spelen. Anders kan de woningbouwopgave waar we samen voor aan de lat staan, niet gehaald worden. Wij blijven ons daar voor inspannen; ook in de casus Noord-Holland. Meld in dat verband problemen waar jij tegen aanloopt met jouw woningbouwprojecten in Noord-Holland bij de NEPROM via Nicolette Zandvliet.

​ 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg

Tags