Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijketransformatie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijketransformatie.jpg
Nieuws
12 april 2022
Omgaan met capaciteitstekorten
In een aantal themasessies zoekt het programma Stedelijke Transformatie naar oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk. “Iedereen vist in dezelfde vijver. Daarom loont het om te bespreken hoe je elkaar helpt, in plaats van beconcurreert.”

Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken – projectmanagers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, maar ook bouwers en aannemers – zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Daarover organiseerde het programma Stedelijke Transformatie in maart een eerste themasessie. Op 19 april volgt een tweede online themasessie. 

Geen gouden tip 
“Voor ieder ingewikkeld probleem bestaat een eenvoudige oplossing en die is fout”. De woorden van de Italiaanse schrijver Umberto Eco gelden ook voor het capaciteitsvraagstuk bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. In een themasessie van het programma Stedelijke Transformatie kwamen de betrokken experts Patricia Honcoop (A&O fonds Gemeenten), Gregor Heemskerk (Twynstra Gudde) en Gert-Joost Peek (ASRE) dan ook niet met de gouden tip. Wel bespraken zij drie oplossingsrichtingen.  

Oplossingsrichting 1 – beter, anders en samen zoeken 
 • Innovatieve en wervende arbeidsmarktcommunicatie 
 • Regionaal werven of trainees aannemen 
 • Niet op basis van CV, maar persoonlijkheid en vaardigheden werven (bijvoorbeeld game-based). Zo bereik je zij-instromers en niet-werkenden met potentieel. 
 • Laagdrempelig in contact komen: van open hiring tot een gesprek zonder brief. 
 • Let op: een strategie om zwaar bevochten nieuwkomers langer te behouden loont – van 2 naar 4 jaar is al winst! 
 
Oplossingsrichting 2 – Prioriteiten stellen en efficiënt organiseren 
 • Maak collegeonderhandelaars bewust van de druk die politieke ambities leggen op de capaciteit van de ambtelijke organisatie. Stimuleer het gesprek over prioritering. 
 • Voer die prioritering door in afdelingen die in het ruimtelijk domein werken, bijvoorbeeld de afdeling stadsontwikkeling 
 • Portfoliomanagement en het volwassenheidsmodel zijn hierbij behulpzaam. 
 • Transformaties zijn vaak privaat geïnitieerd. Een goed intakeproces en duidelijke procedures vergroten de efficiëntie. 
 • In het geval van inhuur: organiseer de borging van kennis. 
 
Oplossingsrichting 3 – een blik kwaliteit opentrekken 
 • Laat medewerkers hun kennis en kunde bijspijkeren, gericht op de complexe transformatieopgaven van deze tijd. 
 • Het actualiseren van de reguliere opleidingen met actuele kennis en vaardigheden is van belang. 
 • Via flexpools van het Rijk of van provincies, kan sneller (maar ook vluchtiger) kennis en kwaliteit worden aangetrokken 
 
Het complete verslag lees je op de website van het programma Stedelijke Transformatie. 
 
Vervolgsessie slim samenwerken 
In een vervolgsessie op 19 april pleit prof. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en Managing Partner Fysiek Domein bij BMC) voor slimme samenwerking tussen markt en overheid. Niet alleen in gebiedsontwikkeling, maar in vele sectoren, waaronder de bouw, ziet zij hoopvolle trends als regionalisering, alliantievorming, conceptontwikkeling, programmacontractering en raamovereenkomsten. Er zijn veel inspirerende voorbeelden, in allerlei domeinen. In deze online themasessie maken we de vertaalslag naar transformatieprojecten. 
 


Tags