Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 november 2014
Omgevingswet: geen lokale kop of betaalplanologie
De NEPROM staat positief tegenover het overzichtelijke en leesbare raamwerk dat de concept Omgevingswet biedt. Met het voorstel wordt een moderniserings- en efficiencyslag gemaakt.
De NEPROM staat positief tegenover het overzichtelijke en leesbare raamwerk dat de concept Omgevingswet biedt. Met het voorstel wordt een moderniserings- en efficiencyslag gemaakt.

Wel is het zo dat het straks nog ‘alle kanten op kan’. Bij de uitvoering en uitwerking zijn veel varianten mogelijk. Bijvoorbeeld in Algemene Maatregelen van Bestuur, of in de praktijk (specifiek op lokaal niveau).

De NEPROM wil ervoor waken dat deze keuzevrijheid niet doorschiet. En dan met name als het gaat om kostenverhaal en lokale afwegingsruimte. Met betrekking tot het laatste punt gaat het specifiek om duurzaamheidseisen. Want duurzaamheidseisen zijn immers bij uitstek een aspect van nationaal belang. Hogere eisen op lokaal niveau werken alleen maar contraproductief. In deze brief heeft de NEPROM haar standpunt toegelicht. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ijsberg.jpg

Tags