Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 juli 2013
Omgevingswet naar Raad van State
Voor het zomerreces stemde de Ministerraad in met het voorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State.

Voor het zomerreces stemde de Ministerraad in met het voorstel voor een nieuwe Omgevingswet. De wet beoogt het omgevingsrecht te vereenvoudigen en moderniseren. Zo gaat de duur van de standaardprocedure voor de aanvraag van een vergunning gaat terug van 26 naar 8 weken. Dat levert tijdswinst op. Daarnaast krijgt het bevoegd gezag meer bestuurlijke afwegingsruimte. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State. De parlementaire behandeling kan daarna beginnen.
 
De NEPROM is actief betrokken bij het totstandkomingsproces van de wet. Wij hebben gereageerd op de toetsversie van de wet. Lees hier de NEPROM visie.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 03 35).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags