Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 oktober 2017
Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking
Minister Schultz heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2021 wordt. Dit heeft geen gevolgen voor de transitieperiode (tot 2029).
Minister Schultz heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2021 wordt. Dit heeft geen gevolgen voor de transitieperiode (tot 2029).

De reden voor het uitstel: de voorbereidingen vergen veel inzet en tijd (specifiek van overheden). Deze grote opgave dient zorgvuldig te worden aangepakt.

De NEPROM kan zich hierin vinden. Wel vragen wij ons af in hoeverre het raadzaam en kansrijk is om in aanloop naar de wet te blijven experimenteren (onder de Crisis- en herstelwet); met name als het om onderwerpen gaat waar de Raad van State en Tweede Kamer zich nog niet over gebogen hebben. We doelen dan in het bijzonder op het onderwerp kostenverhaal. We hebben dit aangekaart bij het Ministerie. Want ook hier is zorgvuldigheid op zijn plaats.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/schultz-van-haegen-286.jpg

Tags