Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/Rotterdam.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/Rotterdam.jpg
Nieuws
27 november 2020
Ondertekening bouwmanifest regio Rotterdam
Voor de realisatie van maar liefst 53.700 nieuwe woningen in 2030 is er een continue woningbouwproductie vereist. We slaan de handen ineen met verschillende partijen om dit te realiseren.

​Op 26 november 2020 heeft Desirée Uitzetter, namens de NEPROM, haar handtekening gezet onder het regionale bouwmanifest Rotterdam. Samen met Het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, de Maaskoepel, de Federatie van Woningcorporaties, Provincie Zuid-Holland, VNO-NCW Rotterdam & regio Rotterdam, Bouwend Nederland en afdeling Bouwend Rijnmond zetten we hiermee een grote stap vooruit in de continuïteit van de woningbouwproductie in de regio Rotterdam.

Samen doorbouwen
In de komende tien jaar is er een realisatie van maar liefst 53.700 nieuwe woningen nodig om de woningnood in de regio het hoofd te bieden. Bedrijven staan onder druk en de werkeloosheid stijgt, de continuïteit van de bouw is noodzakelijk om een maatschappelijke groei binnen de regio te waarborgen. 

Manifest
Het regioakkoord bevat gemaakte afspraken over de wijze waarop de bouwactiviteiten ook in geval van economische crisis doorgang kunnen vinden. Alle partijen hebben zich bij de ondertekening toegewijd om concrete plannen op te stellen, voldoende locaties aan te wijzen, optimaal toepassen van beleid en regelgeving, adequate inzet van vergunningstrajecten en voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. Jaarlijks wordt de voortgang gevolgd via de Monitor Regioakkoord Regio Rotterdam.

Tags