Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 februari 2024
Ondertekening Uitvoeringsagenda Wonen
Twaalf partners in woningbouw benadrukken de urgentie voor verbeterde en versnelde uitvoering woningbouw. Op 29 februari presenteerden zij de Uitvoeringsagenda Wonen.

Tijdens de Woontop op 29 februari in Den Haag is door een coalitie van twaalf partners in de woningbouw, waaronder NEPROM, de Uitvoeringsagenda Wonen gepresenteerd aan de politiek. Daarin staan gezamenlijke voorstellen en acties om de woningnood effectief en daadkrachtig aan te pakken. Praktische en financiële rijkssteun is hierbij onontbeerlijk. 

Blue Modern Game Button Twitch Panel (1).png ​


De essentie voor een goede samenwerking
Tobias Verhoeven, bestuurslid NEPROM en directeur Synchroon: “Iedereen heeft recht op een fijn thuis dat past bij zijn of haar levensfase en inkomen. Onder de huidige marktomstandigheden is het een steeds grotere uitdaging om woningen voor lagere en middeninkomens te realiseren. Ontwikkelaars dragen actief bij aan de haalbaarheid en realisatie van een evenwichtig en ambitieus woningbouwprogramma in nauwe samenwerking met gemeenten, corporaties en het Rijk. Wij zetten ons volop in voor transparantie als basis voor een goede samenwerking. Voorbeelden zijn het werken met open boeken in projecten en het geven van openheid over de voortgang van projecten aan de versnellingstafels. Goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen is de enige manier om ook de komende jaren te kunnen blijven doorbouwen en woningzoekenden een dak boven hun hoofd te kunnen bieden."

BNR Nieuwsradio
NEPROM-directeur Fahid Minhas sprak met BNR Nieuwsradio over de noodzaak en het doel van de Uitvoeringsagenda Wonen: "Wij wíllen die woningen bouwen, wij kúnnen ze bouwen, maar dan hebben we echt hulp nodig, en dat gaat ook om financiële steun." Luister hier het fragment terug.​

Persbericht
Voorafgaand aan de presentatie ​van de Uitvoeringsagenda Wonen hebben de twaalf deelnemende partijen een gezamenlijk persbericht naar buiten gebracht.  

Politiek ruim vertegenwoordigd
Namens de Tweede Kamer waren Pieter Omtzigt (NSC), Merlien Welzijn (NSC), Eric Kemperman (BBB), Barry Madlener (PVV), Habtamu de Hoop (GL/PvdA), Pieter Grinwis (CU), Peter de Groot (VVD) en André Flach (SGP) aanwezig om de Uitvoeringsagenda Wonen in ontvangst te nemen. 

Aanbieding UAW aan politici op Woontop.jpg
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/ondertekening-UAW%20.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/ondertekening-UAW%20.jpg

Tags