Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 november 2020
Oneigenlijk gebruik bezwaarprocedures
NEPROM-leden worden geconfronteerd met oneigenlijk gebruik van bezwaarprocedures, waardoor zij een lange periode in onzekerheid komen te verkeren voordat een besluit onherroepelijk is.

NEPROM-leden begrijpen of herkennen dat niet alleen zakelijke motieven een rol kunnen spelen als iemand een project probeert tegen te houden door het instellen van een rechtsmiddel. Dit kan om verschillende redenen gaan; van ideologische aard, voor financieel gewin of om een ander dossier op die manier uit te spelen.

Al lange tijd worden NEPROM-leden geconfronteerd met – in hun ogen - oneigenlijk gebruik van bezwaarprocedures. In het algemeen geldt, dat initiatiefnemers gedurende een lange periode in onzekerheid kunnen komen te verkeren voordat een besluit onherroepelijk is. Het algemeen belang van voldoende woningbouw dreigt hierdoor ondergesneeuwd te raken. De procesversnellers die de Crisis- en herstelwet bevat (beroep in een instantie en bij de Raad van State een uitspraak binnen een half jaar) worden als positief ervaren, ze zijn echter geen wondermiddel. 

Frequente procesvertragers
Naast wettelijke termijnen spelen ook andere factoren een rol. Naar aanleiding van een bericht in het AD, over bezwaarmakers die op afkoopsommen uit zouden zijn, hebben we navraag gedaan bij leden over dit onderwerp. Gebrek aan man- en/of daadkracht bij bevoegde gezagen en de rechterlijke macht, verkeerde dynamiek tussen diverse actoren in het proces en een sterke focus op binnenstedelijk bouwen dragen ook bij aan het feit dat processen lang duren. 

Verbetervoorstellen 
De NEPROM heeft dit al eerder kenbaar gemaakt bij de Tweede Kamer. Daarop zijn er concrete voorstellen gedaan voor verbetering. Bijvoorbeeld het van toepassing verklaren van het relativiteitsbeginsel in de bezwaarfase. Dat betekent dat je geen beroep kan doen op een rechtsregel die niet bedoeld is om jou te beschermen. Dit plausibele argument dat bij de rechter al opgaat, blijven wij herhalen. 

Verder zoeken we naar een nieuwe en met voldoende waarborgen omgeven procedure, bijvoorbeeld waarin om een ‘startbeslissing’ gevraagd kan worden. Hierdoor kan het democratisch proces al in een vroeg stadium gecontroleerd worden door de rechter en is het eerder duidelijk of de afgegeven vergunning (zonder te veel risico) gebruikt kan worden. Momenteel bestaat een dergelijke procedure nog niet. 

Wil je ervaringen delen of heb je inhoudelijk relevante input? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet (n.zandvliet@neprom.nl of 06 53 27 35 19).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Tweedekamer2.jpg

Tags