Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Tuinen%20van%20genta%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Tuinen%20van%20genta%20website.png
Nieuws
20 mei 2020
Online bewonersparticipatie SYNCHROON
Tuinen van Genta zal groen en stoer vorm krijgen, met een knipoog naar het verleden. Dat staat in de notulen van 29 januari 2019. In verband met corona krijgt de informatieavond een digitaal vervolg.

Groen en stoer, met een knipoog naar het verleden. Zo zal Tuinen van Genta in Breda vorm krijgen, staat in de notulen naar aanleiding van de informatieavond voor omwonenden van 29 januari 2019. Deze informatieavond, die begin vorig jaar nog gewoon fysiek kon plaatsvinden, krijgt in juni 2020 een digitaal vervolg. Paul Roodnat van gebiedsontwikkelaar SYNCHROON had het liefst gezien dat de interactie tussen de gemeente, betrokken ontwikkelaars en omwonenden van het nieuwbouwproject weer gewoon op locatie kan plaatsvinden. Maar corona gooide roet in het eten en vandaar dat is gekozen voor digitale participatie tijdens de volgende informatieavond.

Ontwikkelaars en gemeenten kiezen er steeds vaker voor om omwonenden van een nieuwbouwproject online te informeren over de plannen. Ze moeten wel om te voorkomen dat planvorming vertraging oploopt. Het fysiek te woord staan van een groep omwonenden van een nieuwbouwproject is vrijwel onmogelijk vanwege COVID-19. De komende tijd zal het er niet veel makkelijker op worden ook al versoepelt de Nederlandse overheid stapsgewijs de restricties. “We willen bewoners graag goed informeren en dan is dit de manier waarop dat kan”, zegt Paul Roodnat. Hij is namens SYNCHROON betrokken bij de gebiedsontwikkeling in Breda en ook bij Wisselspoor, een nieuwbouwproject in Utrecht.

Vooraankondiging
De online inspraakavonden in zowel Breda als in Utrecht staan voor volgende maand op de agenda. Dat is de planning van de gebiedsontwikkelaar in samenspraak met beide gemeenten. Volgens Paul Roodnat is het zaak om de omwonenden, ook zij die niet digitaal zijn ingesteld, goed te informeren over de dag en het tijdstip van de online vergadering. “We plaatsen een bericht op de participatiewebsite van het nieuwbouwproject en ook krijgen omwonenden een aankondiging in de vorm van een nieuwsbrief in de brievenbus. Het is belangrijk dat we ook de niet-digitaal vaardige mensen de mogelijkheid geven om met het team in contact te komen. Ze kunnen via e-mail, maar ook telefonisch met ons in contact komen.”

Zoom, Teams of andere online tools
In Breda wil men Zoom inzetten als digitale tool, ook al weet de gebiedsontwikkelaar dat niet iedereen wegloopt met Zoom en dat er twijfels zijn over de beveiliging van dit systeem. “Het is echter wel een aantrekkelijke tool vanwege het gebruiksgemak voor bewoners en vanwege de mogelijkheden om video, presentatie, microfoon en chatfuncties aan en uit te zetten.” Teams is wat beperkter. Daar zie je maar negen mensen in beeld. Maar het blijft zoeken wat de beste tool is.”

SYNCHROON maakt gebruik van een extern bureau dat de online participatiebijeenkomsten faciliteert.

Voor- en nadelen
Het is fijn dat ontwikkelaars dankzij de inzet van digitale bewonersparticipatie geen tijd verliezen zodat het nieuwbouwproject geen onnodige vertraging oploopt nu fysiek bijeenkomen bijna niet mogelijk is. Ook vindt Roodnat digitale bewonersparticipatie geschikt om een grotere groep bewoners te bereiken. Mensen die om verschillende redenen de fysieke bijeenkomsten links lieten liggen. Dit kan zijn vanwege tijdgebrek of omdat ze lastig weg kunnen vanwege jonge kinderen thuis. Zij redden het volgens hem makkelijker om wel digitaal de aansluiting te vinden. “Maar fysieke bijeenkomsten hebben bij mij toch de voorkeur. Je kan de omwonenden dan recht in de ogen kijken en dat maakt communiceren toch een stuk eenvoudiger.”

Meer informatie:
• https://participatie.tuinenvangenta.nl/
• https://participatie.utrechtwisselspoor.nl/