Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Waterfront%20website%20nieuw%2027.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Waterfront%20website%20nieuw%2027.png
Nieuws
26 mei 2020
Online en fysieke bewonersparticipatie Harderwijk
Gemeenten communiceren steeds meer online met bewoners en dat geldt ook voor de gemeente Harderwijk. Toch wil de Gelderse gemeente een inspraakavond voor omwonenden het liefst ook fysiek laten plaatsvinden.

Gemeenten communiceren steeds meer online met bewoners en dat geldt ook voor de gemeente Harderwijk. Het Online Stadsgesprek Harderwijk is daar een belangrijke tool bij. Toch wil de Gelderse gemeente een inspraakavond voor omwonenden van Waterfront – de locatie waar een nieuw appartementencomplex moet verrijzen – het liefst ook fysiek laten plaatsvinden. Ondanks de coronamaatregelen en de restricties die gelden, denkt de gemeente erover om omwonenden uit te nodigen om naar het Stadhuis (of wellicht een andere locatie) te komen. Uiteraard houden ze zich daarna aan alle noodzakelijke maatregelen.

De gemeente Harderwijk bekijkt nu hoe omwonenden hun ideeën kunnen aandragen voor het nieuwbouwcomplex. “Wij hebben een sterke voorkeur om dat niet alleen online maar ook fysiek te organiseren”, zegt communicatieadviseur Susanne aan ’t Goor namens de gemeente Harderwijk. Ze sluit niet uit dat de gemeente bij een volgende planontwikkeling wel kiest om dat alleen online te doen. “Maar voor dit specifieke project willen we graag dat omwonenden met hun ideeën komen over het appartementencomplex, hoe het eruit moet gaan zien en over het groen eromheen. Dan is het prettig om het fysiek te doen, want je kunt dan gelijk goed de sfeer proeven. Het directe contact voelt toch prettiger dan tijdens een online gesprek.

Steeds vaker digitaal
Ook al maken veel gemeenten gebruik van online platforms om bewoners te informeren of te consulteren, is de digitalisering in zekere zin in een stroomversnelling geraakt door corona. Fysiek ontmoeten was sinds de lockdown vrijwel uitgesloten, zeker als het gaat om groepen. Om te voorkomen dat nieuwbouwprojecten in de aanloopfase vertraging zouden oplopen, kozen tal van gemeenten en ontwikkelaars voor online participatietrajecten. Zoom en Teams zijn twee online tools waar partijen graag gebruik van maken, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Als het inspraakmoment van omwonenden een paar weken of maanden eerder ingepland had moeten worden, had de gemeente Harderwijk vrijwel zeker alleen ingezet op online, omdat fysiek vergaderen enige tijd niet mogelijk was. Maar nu zijn de regels weer wat soepeler en kan het weer, is de overtuiging van Susanne aan ‘t Goor. “Uiteraard houden we ons daarbij aan alle coronamaatregelen, zoals het houden van afstand en het aantal mensen dat tegelijk bij ons binnen mag zijn.”

Waterfront
In het nieuwbouwproject Waterfront komen in totaal 1.400 nieuwbouwwoningen. Het is een prestigieus project dat tegen de binnenstad aanligt. Een project dat tot de verbeelding spreekt en er is veel animo vanuit de Randstad om juist hier te komen wonen. De gemeente maakte 20 jaar geleden al plannen om dit stukje stad ​ – waar voorheen industrie was –  tot ontwikkeling te brengen. Het totale plan is naar verwachting rond 2025 klaar. “De bewoners van Harderwijk hebben het project positief ontvangen, maar moeten soms ook wennen als er weer veranderingen voor de deur staan. Vandaar dat we het heel belangrijk vinden ze mee te nemen in onze plannen.

De opkomst
Tijdens een algemene inloopbijeenkomst over de ontwikkelplannen op Waterfront kwamen vorig jaar maart maar liefst ongeveer 600 belangstellenden opdagen om te horen wat de volgende stappen zijn in het ontwikkelplan. Dat was “in de oude tijd” voor corona, vertelt de communicatieadviseur. De opkomst is naar verwachting deze keer overigens ook lager, omdat onze vraag nu veel specifieker is. De gemeente wil van bewoners weten wat hun ideeën zijn als het gaat om het nog te bouwen appartementencomplex en het omliggende stuk groen. De gemeente rekent vooralsnog op een opkomst van enkele tientallen mensen tijdens de inloopavond in de zomer. Is de animo groter, dan last de gemeente een extra inloopmoment in. “We gaan de bijeenkomst in tijdsblokken van tien minuten indelen, is nu het idee. Dat betekent dat mensen zich voor een van die blokken inschrijven en bijvoorbeeld met maximaal vijf mensen tegelijk bij ons langskomen met hun ideeën. Uiteraard kan iedereen die liever niet fysiek langs wil komen, zijn of haar ideeën over het plan ook kwijt op het Online Stadsgesprek Harderwijk. Want die combinatie werkt voor ons als gemeente goed!"

Meer informatie:
• Online Stadsgesprekken Harderwijk
• Waterfront