Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 mei 2017
Ontwerpbesluit Kwaliteitsborging voor het bouwen bekend
De Minister heeft het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aangeboden aan de Staten-Generaal.

De Minister heeft het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aangeboden aan de Staten-Generaal. Nieuw is een artikel over informatieverstrekking door de kwaliteitsborger. 

Het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen vind je hier. Nieuw en ingrijpend ten opzichte van een eerder concept is artikel 1.42. Het gaat over informatieverstrekking door de kwaliteitsborger aan bouwpartijen, bevoegd gezag en de beoogde eindgebruiker (indien bekend). De melding heeft betrekking op, kort gezegd, bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van delen uit het bouwbesluit. Dit artikel vloeit voort uit een tijdens de parlementaire behandeling gedane toezegging door de Minister.

De NEPROM beraadt zich op de interpretatie en de gevolgen van dit artikel. Bij een strikte interpretatie - dat alles gelijk aan iedereen gemeld moet worden - ontstaat namelijk een onwerkbare situatie. Mogelijk komt de NEPROM op basis hiervan nog met een aanvulling op haar eerdere reactie. Deze had betrekking op het eerdere en inmiddels verouderde concept.

Met het Ontwerpbesluit wordt tevens duidelijkheid gegeven over welke eisen er aan de zogenoemde risicobeoordeling (het borgingsplan) gesteld worden, zie artikel 1:36. Interessante onderwerpen die verder aan bod komen zijn: de definitie van gevolgklasse 1, de verklaring van de kwaliteitsborger, de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger, de ingebruikname van een pand en meer in het algemeen de eisen die aan instrumenten en kwaliteitsborgers worden gesteld. Raadzaam om te raadplegen dus!

Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) gaan we in de sessie "Kwaliteitsborging in de keten: de klant is bindmiddel" dieper in op de gevolgen van het nieuwe stelsel, en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Download Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.
 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/toezicht.jpg

Tags