Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 oktober 2017
Ontwikkelaars positief over Regeerakkoord
In een eerste reactie is de NEPROM optimistisch gestemd over het Regeerakkoord. De ontwikkelaars verwachten dat het akkoord een stimulans zal zijn voor de duurzame woningproductie.

Voorburg, 10 oktober 2017

Aanjagen duurzame woningproductie speerpunt
In een eerste reactie is de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, optimistisch gestemd over het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord. De ontwikkelaars verwachten dat het Regeerakkoord een stimulans zal zijn voor de duurzame woningproductie en dat vooral starters kunnen profiteren van de maatregelen.

De NEPROM is ronduit positief over het voornemen van het nieuwe kabinet om de woningbouwproductie aan te jagen en in het kader daarvan belemmerend overheidsbeleid weg te nemen. In lijn met het regeerakkoord ziet de NEPROM mogelijkheden om in het bestuursrechtelijke domein te experimenteren met eenvoudige en snelle procedures die de gang naar de rechter en de Raad van State voorkomen, zonder dat de rechtsbescherming van de burger wordt aangetast. Positief is de NEPROM ook over het niet verder verlagen van de leennorm (loan to value), waardoor ook starters toegang blijven houden tot de koopmarkt.

Op het kabinetsvoornemen om aardgas voor de nieuwbouw versneld uit te faseren reageert Bart van Breukelen, voorzitter van de NEPROM, instemmend: “Projectontwikkelaars zetten zich sinds 2008 in voor het verbeteren van de energieprestatie van nieuwe woningen en enige jaren geleden hebben we besloten om vanaf 2020 uitsluitend nog huizen te bouwen die geheel of nagenoeg geheel energieneutraal zijn. Daar sorteren onze leden nu reeds op grote schaal op voor. De NEPROM steunt daarnaast de ambitie om aan het eind van de kabinetsperiode in 2021 nagenoeg alle nieuwbouwwoningen aardgasloos op te leveren. Daarmee gaat de nieuwbouw wat betreft energieprestatie absoluut aan kop. Wij verwachten dat de kabinetsmaatregelen ook een impuls geven aan het aanpakken van de bestaande voorraad. Ontwikkelaars zien mogelijkheden om samen met corporaties en beleggers zwaar verouderde woningcomplexen te herstructureren en te vernieuwen en zo versneld ook daar de weg naar energieneutraliteit in te zetten.”