Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 mei 2016
Ontwikkelcompetities: vinger aan de pols
Nu het weer beter gaat op de woningmarkt zien de NEPROM-leden het aantal ontwikkelcompetities sterk toenemen. In vergelijking met vroeger gaat er veel goed, maar bij een aantal gemeenten kan het beter.

Nu het weer beter gaat op de woningmarkt zien de NEPROM-leden het aantal ontwikkelcompetities sterk toenemen. In vergelijking met eerdere tijden gaat er veel goed, maar bij een aantal gemeenten zou het beter kunnen.

Positief is volgens de NEPROM-leden dat er nagenoeg geen onnodig zwaar opgetuigde Europese aanbestedingen meer voorkomen. Getrapte competities met eerst een eenvoudige selectie van enkele partijen die vervolgens meer de diepte in moeten, zijn zeer gebruikelijk geworden. Het aanleveren van verklaringen, bedrijfsgegevens en dergelijke is in het selectieproces verder naar achter geschoven. In veel competities maakt kwaliteit onderdeel uit van de beoordeling. Ook in de wijze van beoordelen zien we verbetering. De toepassing van ingewikkelde puntenlijsten en wegingen die niemand snapt, blijft vaker achterwege.

“Alsof je het Louvre gaat bouwen”
Door deze verbeteringen is in veel competities de werklast voor deelname  afgenomen, in ieder geval voor zover het de voorfase betreft. Toch komt het ook nog altijd voor dat er voor een project met 30 woningen een prijsvraag wordt uitgeschreven “alsof je het Louvre gaat bouwen”.

De NEPROM zet zich al langere tijd in voor verbetering van de praktijk van ontwikkelcompetities. Volgens de leden heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Tegelijk is er nu na de crisis een nieuwe generatie ontwikkelaars en bestuurders opgekomen die hier niet goed bekend mee zijn.

Daarom gaat de NEPROM in de komende periode activiteiten ontplooien richting gemeenten, marktpartijen en adviseurs om de kennis op dit terrein op te frissen, met als doel de praktijk van ontwikkelcompetities verder te verbeteren. Dat begint met het opnieuw onder de aandacht te brengen van onze eerdere publicaties hierover.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling
De laatste, geheel herzien versie  van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, met daarin uitgebreid beschreven welke spelregels er gelden en hoe zo’n uitvraag het beste kan worden opgepakt verscheen in 2011. De ministeries BZK en IenM en VNG en IPO waren hiervan mede-uitgever.

Houd het simpel
In 2014 verscheen bij de NEPROM, in samenwerking met de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU-Delft, mede naar aanleiding van de veranderde marktomstandigheden, de handreiking voor partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling “Houd het simpel, met vlag en wimpel”. Deze uitgave geeft veel praktisch bruikbare handvatten voor overheden en marktpartijen over hoe zij het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van commerciële functies en eventueel daarbij behorende openbare voorzieningen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/houd-het-simpel.jpg

Tags