Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 september 2019
Ontwikkelen in Amsterdam is uitdagend
Onlangs is in Amsterdam gesproken over de haalbaarheid van transformatie naar woningen en hoe om te gaan met duurzaamheidsambities bij tenders. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende ideeën gevormd, die nu verder worden uitgewerkt.

​Op 5 september vond in Amsterdam een NEPROM-bijeenkomst plaats, waaraan een brede delegatie van NEPROM-leden deelnam, die allen actief zijn op de Amsterdamse markt. ​

Aanleiding was bestuurlijk overleg in april tussen de NEPROM en de gemeente Amsterdam, waar is afgesproken nader overleg met elkaar te voeren over een tweetal uitdagingen. Te weten de haalbaarheid van transformatie naar woningen en hoe om te gaan met duurzaamheidsambities bij tenders.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd gediscussieerd over welke uitdagingen partijen in Amsterdam in het ontwikkelproces ervaren bij transformatie naar woningen en bij het invullen van duurzaamheidsambities. In dat kader werd ook gesproken over de lange termijn-ontwikkelingen en uitdagingen in Amsterdam. En werd ingegaan op welke duurzaamheidspijlers het meest effectief zijn. Verder werd benadrukt om vooral samen de kansen te zien en de juiste keuzes te maken om ambities rendabel en mogelijk te maken.

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende ideeën gevormd, die verder worden uitgewerkt om samen met de gemeente de uitdagingen aan te kunnen gaan. De ontwikkelopgave in Amsterdam het komend decennium bestaat voor een groot deel uit het herstructureren van een aantal grote binnenstedelijke transformatiegebieden. Dit is een complexe opgave waarbij een goede samenwerking tussen partijen cruciaal is.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/Amsterdam%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/Amsterdam%20website.png

Tags