Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/gevolgen%20corona.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/gevolgen%20corona.jpg
Nieuws
8 oktober 2020
Onzekerheid over gevolgen corona
Veel bedrijven in de projectontwikkeling en de bouw worden op dit moment (helemaal) niet geraakt door de gevolgen van corona. De toekomst is echter zeer onzeker.

​In de week van 14 september is voor de vierde keer de NEPROM conjunctuurenquête uitgevoerd, vóór de aanscherping van de coronamaatregelen. 

Over de verkoop van goedkope en middeldure woningen zijn de leden overwegend (zeer) tevreden. De dure woningen verkopen lastiger. Verhuur en verkoop van commercieel en maatschappelijk vastgoed verloopt over het algemeen (zeer) moeizaam. Alleen voor retail en zorg vindt een enkeling dat verhuur en verkoop (zeer) voorspoedig gaan.

Toekomst onzeker
De enquête lijkt nog niet te wijzen op aanzienlijke verslechteringen. Uit de toelichtingen blijkt echter dat men op dit moment eigenlijk niet kan inschatten hoe de wereld er over drie maanden uitziet. Ook nu is het nog de vraag of er over drie maanden al negatieve effecten zichtbaar zullen worden of dat zit langer zal duren. De kans dat de crisis zonder grote gevolgen voor de sector overwaait, lijkt klein.

De belangrijkste resultaten zijn in een presentatie samengevat aan de hand van een aantal vragen en geïllustreerd met een beperkte selectie aan grafieken.