Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 november 2014
Op naar transparant, uniform en proportioneel legesstelsel
Te vaak worden leges gebruikt om de eindjes aan elkaar te knopen en niet om de daadwerkelijke kosten te dekken.
De NEPROM continueert haar inspanningen om tot een beter legesstelsel te komen. Wij hebben in het verleden vaker gewag gemaakt van onze bezwaren tegen het huidige legesstelsel.

Te vaak worden leges gebruikt om de eindjes aan elkaar te knopen en niet om de daadwerkelijke kosten (verbonden aan de behandeling van de aanvraag) te dekken. Het huidige stelsel blijkt bovendien financieel onhoudbaar in een periode als deze, waarin de inkomsten uit grote aanvragen sterk teruglopen. De grote projecten zorgden er juist voor dat de kosten voor de kleine aanvragen laag konden blijven (kruissubsidiëring).

Dit beeld wordt inmiddels algemeen herkend en erkend. Uit een op verzoek van o.a. Minister Plasterk opgesteld rapport, blijkt dat 7% van de vergunningaanvragen voor 79% van de legesinkomsten zorgt.

De NEPROM onderschrijft dat een directe koppeling tussen hoeveelheid werk en prijs gewenst is. Wel vinden wij dat nog een verdiepingsslag gemaakt moet worden: om kruissubsidiëring uit te kunnen sluiten en door de gevolgen van het (concept) wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ goed in kaart te brengen. Lees hier onze reactie op het rapport.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/dakkapel-leges.jpg

Tags