Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 juli 2023
Over het belang van participatie
​Als een ontwikkelaar niet op een goede wijze omwonenden informeert over en betrekt bij een ontwikkeling, dan kan dat leiden tot het weigeren van een omgevingsvergunning. Nog meer reden om de NEPROM-cursus 'participatie voor vastgoedprofessionals' te volgen.

De Raad van State heeft op 12 juli 2023 een interessante uitspraak gedaan over participatie. Dit leerstuk wint sterk aan belang. Na invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt het nog belangrijker om omwonenden te informeren en maatschappelijk draagvlak te verwerven en vergroten voor de gewenste ontwikkeling. 

In bovenbedoelde zaak heeft de Raad van State bepaald dat een omgevingsvergunning (in strijd met planologisch regime) geweigerd kan worden als een initiatiefnemer in strijd met het gemeentelijk beleid onvoldoende specifieke inspanningen heeft verricht op het gebied van participatie. De verslaglegging van de discussie in de commissie Leefbaarheid van de raad over de voorgenomen ontwikkeling, was in dit geval niet conform de gemeentelijke richtlijnen uitgevoerd.  

 

Wil je meer leren over participatie?  
Volg dan de tweedaagse cursus 'Participatie voor vastgoedprofessionals'; georganiseerd door NEPROM in samenwerking met De Wijde Blik. Op dinsdag 26 september en dinsdag 10 oktober 2023 zijn de eerstvolgende cursusdagen. Raadpleeg onze site voor meer informatie of neem contact op met Yvonne Wigchert.  


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/participatrie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/participatrie.jpg

Tags