Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/wartempomp.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/wartempomp.jpg
Nieuws
10 juni 2022
Overgangsregeling voor gesloten bodemenergiesystemen
Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de provincie Noord-Brabant. Dit heeft mogelijk invloed op huidige plannen voor nieuwbouwwoningen.

Wanneer de regels van de Omgevingswet in werking treden, naar verwachting op 1 januari 2023, zal er op provinciaal niveau nieuwe wetgeving geïntroduceerd worden met betrekking tot bodemenergiesystemen. Deze regels hebben als doel om de grondwaterpakketten van provincie Noord-Brabant te beschermen. 

De nieuwe regelgeving voorkomt het doorboren van de kleilaag, wat resulteert in een verminderd risico op vervuild grondwater. Met de aangescherpte wetgeving is als circulatievloeistof alleen nog water, kaliumcarbonaat en monopropyleenglycol toegestaan. Dit alles heeft een negatief effect op de lokale mogelijkheden voor de energietransitie. 

Voor nieuwe bouwprojecten is deze aanpassing in de provinciale wet uiteraard van groot belang. Het is daarom cruciaal om deze regelgeving in acht te nemen wanneer de Omgevingswet en daarmee de Omgevingsverordening in werking treedt. Voor woningbouwprojecten (nieuwbouw of renovatie) in een gevorderd stadium is er een overgangsregeling ontwikkeld. Om gebruik te maken van de overgangsregeling moet aan een aantal criteria worden voldaan. Deze overgangsregeling geldt tot 1 juli 2024.  
De criteria zijn:
  • Bouwproject dat voor de warmtevoorziening uitgaat van gesloten bodemenergiesysteem
  • De kleilaag ligt ter plaatse op een diepte van minder dan 150 m onder maaiveld
  • Bouwproject is in de fase van definitief ontwerp, of in een fase die daarop volgt zoals de verkoop is gestart, de bouwvergunning is aangevraagd of de bouw is al begonnen
  • De planning van het bouwproject is gericht op aanleg van het gesloten bodemenergiesysteem vóór 1 juli 2024
  • Inpassing van een alternatief voor een gesloten bodemenergiesysteem leidt tot significante vertraging (>3 maanden) dan wel afstel van het project of een alternatief is onwenselijk. 
De gemeente inventariseert welke bouwprojecten (naar verwachting) voldoen aan de bovengenoemde criteria. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar de downloads op deze pagina. 


Tags