Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 april 2018
Overhaast verbod op aardgas voor nieuwbouw
NEPROM, Aedes en Bouwend Nederland bepleiten in een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren dat het verbod op aardgas niet per 1 juli 2018, maar per 1 januari 2019 wordt ingevoerd.

Nieuwbouwwoningen moeten binnenkort aardgasvrij zijn. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Het kabinet wil dit aardgasverbod al per 1 juli 2018 laten ingaan. NEPROM, Aedes en Bouwend Nederland vinden het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk aardgasloos zijn en hebben er begrip voor dat het kabinet haast wil maken. Een invoeringsdatum over krap twee maanden vinden wij echter een overhaaste invoering. Dat leidt namelijk tot extra kosten en vertragingen in de bouwproductie.

De snelheid waarmee het kabinet dit wil doorvoeren, wordt gevoed door de aardbevingsdiscussie. De Wet VET schrapt de aansluitverplichting voor nieuwbouw. Omdat de wet ook bepaalt dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een gasverbod voor nieuwbouwwoningen. Wel kan het college van burgemeester en wethouders uitzonderingsgebieden aanwijzen waar aansluiting op het gasnet noodzakelijk is. Daarnaast krijgen gemeenten de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar ook een aansluitverbod gaat gelden voor bestaande bouw. Door deze maatregel wordt een gebied stapsgewijs gasloos.

Het gevolg van de Wet VET is in ieder geval dat alle nieuwbouw waarvoor een vergunning wordt aangevraagd na de datum van inwerkingtreding aardgasvrij moet zijn.

Risico’s
NEPROM, Aedes en Bouwend Nederland vinden het belangrijk dat nieuwbouw zo snel mogelijk aardgasloos is. Maar een te snelle invoering van een verbod op aardgas in de nieuwbouw brengt risico’s met zich mee die een zorgvuldige energietransitie eerder kunnen verstoren dan versnellen. Overhaast nieuwbouwprojecten omzetten van aardgas naar aardgasvrij leidt tot extra kosten. Ook ontstaat er vertraging in de bouwproductie omdat corporaties en bouwers projecten moeten herzien.

Verder is het de vraag of er wel voldoende alternatieven zijn. Technische ingrepen voor all-electric oplossingen, zoals een warmtepomp, zijn nog onvoldoende beschikbaar en een warmtenet ligt nog lang niet overal, en het kost tijd en geld om dit aan te leggen. Daarom bepleiten we in deze brief aan minister Wiebes en minister Ollongren dat het verbod op aardgas in nieuwbouw niet per 1 juli 2018, maar per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. De Wet VET is op 30 januari 2018 door de Tweede Kamer en op 3 april door de Eerste Kamer aangenomen. De ministeries van BZK en EZ werken aan een ministeriële regeling die bepaalt wanneer de wet in werking zal treden.

'Inkeerregeling'
Voor alle woningen die nu nog met een aardgasaansluiting worden gebouwd, is de kans groot dat ze vervroegd (voor afschrijving van de investeringen in aardgas) over zullen moeten stappen op duurzame alternatieven. Daarom wil de voorzitter van de Klimaatakkoordtafel, Diederik Samsom, graag met verschillende partijen aan die tafel een zogeheten ‘inkeerregeling’ ontwerpen op de leest van het initiatief van netbeheerder Stedin. Dit om ook projecten met aardgasaansluitingen die goedgekeurd zijn, maar nog niet gebouwd alsnog aardgasvrij te realiseren. NEPROM, Aedes en Bouwend Nederland zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Aardgasvrije-nieuwbouw-logo.png

Tags