Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 mei 2018
Parkeerbehoefte en langjarige gebiedstransformaties
Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. De kosten voor aanleg zijn hoog en het ruimtebeslag is groot.

Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. De kosten voor aanleg zijn hoog en het ruimtebeslag is groot.

Daarom leeft bij veel partijen de wens om zo min mogelijk parkeervoorzieningen te realiseren. Maar hoe kun je hier verstandig mee omgaan? Zijn er ook escapes mogelijk op het moment dat het autobezit toch hoger blijkt te zijn dan van te voren gedacht?

Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste themasessie van het programma Stedelijke Transformatie. Aan de hand van drie casussen verkenden de aanwezigen de mogelijkheden. Het dilemma zit voor een groot deel in de onzekerheden: dit betreft de veranderende mobiliteit in de nabije toekomst, en het gegeven dat het programma tijdens een gebiedstransformatie kan wijzigen.

Een uitgebreid verslag van de themasessie vind je op de Stedelijke Transformatie website.

De NEPROM is een van de initiatiefnemers van het programma Stedelijke Transformatie en is nauw betrokken bij de uitvoering ervan. De sessie stond onder leiding van Margriet Schepman, senior beleidsmedewerker bij de NEPROM. Voor meer informatie kun je bij haar terecht (070 - 387 9104).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/parkeren.png

Tags