Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/deelauto%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/deelauto%20(1).jpg
Nieuws
9 februari 2022
Parkeernorm bezoekers kan omlaag
Uit een analyse van bezoekersparkeren blijkt dat de parkeernorm voor bezoekers bij woningen omlaag kan naar 0,1 tot 0,15 parkeerplaats per woning.

Parkeren is een belangrijke ruimtevrager en kostenpost in gebiedsontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de norm voor bezoekersparkeren bij woningen met een derde tot de helft omlaag kan. Dat is gunstig, niet in de laatste plaats omdat een woonomgeving met minder geparkeerde auto's aantrekkelijker is. 

In de kengetallen van het CROW is het aandeel bezoekersparkeren bij woningen ingeschat op 0,3 parkeerplaats per woning, ongeacht woningtype en locatie. Door de introductie van digitale bezoekersregelingen zijn er inmiddels data over het feitelijke bezoekgedrag. Op basis hiervan is een studie gedaan naar de factoren in het te bezoeken gebied die de bezoekersparkeervraag bepalen. Dit zijn bevolkingsdichtheid, verschillende woningkenmerken (oudere huizen met een hogere parkeervraag, bij nieuwe huizen juist een lagere), beschikbaarheid van parkeercapaciteit binnen loopafstand, de afstand tot de snelweg en beschikbaarheid van openbaar vervoer. 

0,1 tot 0,15 parkeerplaats per woning 
Op grond van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat de normen en de aanwezigheidspercentages voor bezoekersparkeren naar beneden bijgesteld kunnen worden. Voor de stedelijke gebieden komen zij tot 0,1 parkeerplaats per woning voor het centrum en de schil daarom heen. In de rest van de bebouwde kom kan eveneens 0,1 parkeerplaats per woning worden aangehouden bij gereguleerd parkeren en 0,15 parkeerplaats per woning zonder parkeerregulering. 

Een artikel over het onderzoek is te lezen in het tijdschrift Vexpansie (p. 16-19). In het artikel is ook een QR-code opgenomen naar de volledige rapportage. Op 10 februari is er een online lunchbijeenkomst (11.00 tot 12.00 uur) waarin de resultaten worden toegelicht.


Tags