Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 november 2019
Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling
Nederland goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden vraagt om een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Met een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen verschillende partijen is er ruimte voor succes om dit te realiseren.

Parkeren, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn vakgebieden met elk hun eigen taal, hun eigen gewoontes en hun eigen netwerken. Een samenwerking met als doel om parkeren te verbinden met duurzame gebiedsontwikkeling vraagt daarom om begrip van elkaars vakgebied en kennis van zaken.

Om hier verdere invulling aan te geven heeft het CROW in samenwerking met verschillende gemeenten, provincies, het Rijk, projectontwikkelaars, Platform31 en de NEPROM een proceswijzer 'Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling' ontwikkeld. Deze proceswijzer vormt het startpunt van een proces dat moet leiden tot de ontwikkeling van een gebied waarin parkeren de plek krijgt die het verdient met een gebiedsgerichte aanpak en afgestemd met alle ambities van betrokken partijen. De CROW-factsheet 'Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling' geeft een uitgebreidere toelichting op de proceswijzer.

De proceswijzer is toegankelijk via de kennismodule parkeren van het CROW waarin alle belangrijke kennis op het gebied van parkeren zit. (Kosten: 75 euro per jaar.)

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Gebiedsont%20goed.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Gebiedsont%20goed.png

Tags