Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Parkeren3.jpg, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Parkeren3.jpg
Nieuws
9 november 2021
Parkeren en gedrag
Kennis over de invloed van parkeerbeleid op gedrag helpt bij een effectieve aanpak van parkeervraagstukken. CROW actualiseert de bestaande kennistool en werkt aan een toegankelijke brochure. De NEPROM is lid van de klankbordgroep.

Deskundigen zijn het er allemaal over eens dat parkeerbeleid een zeer effectief middel kan zijn om parkeer- en mobiliteitsgedrag – en daarmee ook de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen – te beïnvloeden. Dit gaat verder dan alleen parkeertarieven. Denk bijvoorbeeld ook aan een ingreep in de infrastructuur, wet- en regelgeving, een campagne of beloning of door een combinatie van maatregelen

Reden voor CROW om de beschikbare kennis op het gebied van parkeren en gedrag systematisch bij elkaar te brengen. Dat is in 2017 gedaan in een publicatie en in een online tool. Na bijna vijf jaar vindt CROW het tijd om de tool aan te vullen met nieuwe kennis en de tool gebruiksvriendelijker te maken. 

Daarnaast constateert CROW dat het noodzakelijk is om de publieke opinie over parkeren bij te stellen. De publieke opinie heeft namelijk grote invloed op de politiek en dat staat een effectieve aanpak van parkeervraagstukken in de weg. CROW wil een brochure/magazine uitbrengen om op basis van feiten en voorbeelden onder andere de parkeerproblematiek en de voordelen van mogelijke interventies zo helder en aansprekend mogelijk uit te leggen. Dit is zowel bedoeld voor burgers als om professionals te voeden met kennis zodat zij sterker staan in discussies met bewoners en andere belanghebbenden. De publicatie Goede redenen en principes voor Parkeermanagement van het Europese project PARK4SUMP (waarbij SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Planning) wordt gebruikt als inspiratiebron voor de onderwerpen in het magazine.  

De NEPROM is vertegenwoordigd in de klankbordgroep die het actualiseren van de parkeertool en het uitbrengen van een magazine begeleidt.

Wil je meer weten of wil je meedenken? Neem contact op met Margriet Schepman


Tags